Veel langdurige uitval door Covid-19

Het is ca. twee jaar geleden dat de eerste geluiden over Covid-19 via het nieuws binnendruppelden. In die twee jaar heeft een flink deel van de werkende bevolking te maken gekregen met langdurige ziekte. Dit ofwel direct door het virus ofwel indirect door de psychische effecten van lockdowns, quarantaine, minder sociale interactie, etc.

Het voorgaande betekent ook dat we het moment gaan naderen dat Covid-19 er (mede) toe gaat leiden dat werknemers 104 weken ziek zijn. In de praktijk betekent dat nog steeds in veel gevallen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit heeft tot gevolg dat er een transitievergoeding moet worden betaald. Dit laatste kan voor velen een flinke druk leggen op de liquiditeit (met name bij de langere dienstverbanden). Voor sommige ondernemers zal dit niet te betalen zijn.

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Wij merken in de praktijk dat vrij veel werkgevers niet goed bekend zijn met de compensatieregeling. Deze regeling zorgt ervoor dat het UWV die transitievergoeding tot 100% aan u vergoedt. U moet natuurlijk wel voorfinancieren, maar met een goede voorbereiding is het UWV thans snel in staat om de aanvraag te behandelen. Dat kan een flinke financiële meevaller opleveren. Wij schreven hier al eerder over.

Maar, let op…

Er zijn enkele maar wel belangrijke formaliteiten en aandachtspunten waar u voor moet opletten om voor de compensatie in aanmerking te komen. Een daarvan is de vaststellingsovereenkomst die veelal wordt gesloten; die dient afgestemd te zijn op de materie, anders vist u achter het net.

Wij hebben ruime ervaring met dergelijke trajecten. Neemt u contact met ons op zodat wij u kunnen helpen.