In onze eerdere blogs schreven wij over werknemers met een ‘slapend dienstverband‘ en de compensatie die een werkgever van het UWV kan krijgen voor betaling van een transitievergoeding aan deze werknemer.

Advies Advocaat-Generaal

Advocaat-Generaal (AG) De Bock heeft op 18 september 2019 advies gegeven aan de Hoge Raad hoe om te gaan met een slapend dienstverband. Het advies komt kort gezegd op het volgende neer. Op de werkgever rust de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, in te stemmen met beëindiging van het slapend dienstverband, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. De AG vindt dat de werkgever hiertoe verplicht is op grond van het goed werkgeverschap.

De AG heeft zich over dit onderwerp gebogen, omdat in de praktijk is gebleken dat werkgevers, ondanks het uitzicht op compensatie van de betaalde transitievergoeding, het dienstverband alsnog slapend houden. Werknemers kunnen daarom geen transitievergoeding afdwingen. Naar aanleiding van deze situatie zijn prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Alvorens de Hoge Raad hierover overweegt, adviseert de AG de Hoge Raad hierin.

Gevolgen voor werkgevers

Het gevolg van dit advies voor een werkgever is dus dat hij een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding dient uit te betalen aan de werknemer. Het goede nieuws is dat de werkgever hier (grotendeels) voor gecompenseerd kan worden door het UWV.

Uitzondering

De AG noemt nog wel een uitzondering op de verplichting van de werkgever. De werkgever hoeft niet in te stemmen met het voorstel van de werknemer als hij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft. Als voorbeeld van een gerechtvaardigd belang noemt de AG het feit dat de werkgever in financiële problemen kan komen bij het voorfinancieren van de transitievergoeding. Een ander gerechtvaardigd belang om de werknemer in dienst te houden is als er bijvoorbeeld nog reële re-integratiemogelijkheden zijn voor de werknemer.

Let op: zoals gezegd heeft de AG advies gegeven aan de Hoge Raad. De Hoge Raad kan dit advies altijd nog naast zich neerleggen en iets anders overwegen. Wanneer de Hoge Raad dit doet, is nog niet bekend. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Heeft u te maken met een werknemer met een slapend dienstverband? Neem dan gerust contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.