Een werkgever kan, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische omstandigheden, het aantal arbeidsuren van een werknemer willen verlagen. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever in een dergelijk geval een transitievergoeding moet betalen aan werknemer.

Wat zegt de wet

Op grond van de wet is een transitievergoeding alleen verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De wet voorziet dus niet in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een verlaging van het aantal arbeidsuren. De Hoge Raad heeft hier met zijn arrest verandering in gebracht.

Voorwaarden

Volgens de Hoge Raad moet een gedeeltelijke transitievergoeding betaald worden als sprake is van substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Hiermee wordt bedoeld dat het gaat om een vermindering van de arbeidstijd met ten minste 20% die naar redelijke verwachting blijvend is.

Een specificatie van die laatste voorwaarde geeft de Hoge Raad niet, maar aangenomen kan worden dat als de verlaging van het aantal uren geldt voor een bepaalde tijd, er geen vergoeding hoeft te worden betaald. Als de verlaging van het aantal uren op verzoek van de werknemer wordt gedaan, ontstaat ook geen aanspraak op een transitievergoeding.

Hoogte

De hoogte van de gedeeltelijke vergoeding wordt berekend over het meest recente loon en naar evenredigheid van het aantal verlaagde arbeidsuren.

Wijze vermindering uren

Voor de vraag of de gedeeltelijke transitievergoeding moet worden betaald, maakt het niet uit op welke wijze de vermindering van het aantal uren vorm krijgt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

  • het beëindigen van de arbeidsovereenkomst gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren;
  • gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • werkgever en werknemer passen in onderling overleg het aantal arbeidsuren aan.

Conclusie

Wilt u dat uw werknemer – om wat voor reden dan ook – minder uren gaat werken? Houd er dan rekening mee dat er mogelijk een vergoeding moet worden betaald. Wilt u meer weten over transitievergoeding? Neem dan contact met ons op.