Bescherm uw onderneming en dus uw data

Waar uw onderneming enerzijds kan profiteren van het snel verzenden van grote hoeveelheden data is anderzijds uw onderneming kwetsbaar voor kwaadwillende werknemers. Via USB stick, WeTransfer of cloudopslagdiensten zoals Onedrive, Dropbox e.d. is het immers kinderlijk eenvoudig om bestanden te verzenden omtrent omzet, klantgegevens en of plannen/concepten. Uw zorgvuldig opgebouwde netwerk, goede naam of voorsprong op de concurrentie kunt u in een oogwenk kwijt zijn of kan aangetast worden.

Het ‘oude’ geheimhoudingsbeding volstaat niet

In veel gevallen wordt de data door de werknemer naar de privé(mail)account verzonden. Wat er daarna met uw data gebeurt zal voor u in de regel niet meer vast te stellen zijn. Het is voor u dus van belang dat u ervoor zorgt dat de data uw onderneming niet verlaat. Daar kunt u technische maatregelen tegen nemen, maar ook juridische.

Nu zult u denken ‘maar wij hebben dat goed geregeld met een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst’. Ik moet u dan echter teleurstellen. Veel van deze bedingen gaan uit van het delen van ‘bedrijfsgevoelige informatie’ met ‘derden’. Uit de rechtspraak volgt dat het toezenden van data naar bijvoorbeeld de persoonlijke mailaccount, niet kwalificeert als een derde (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:GHDHA:2016:3313). U kunt vermoedelijk niet aantonen dat de werknemer de data bijvoorbeeld aan de concurrent heeft verzonden of daarmee heeft gedeeld. Het geheimhoudingsbeding levert voor u in dit voorbeeld dus geen sluitende dekking op.

Nieuwe technische mogelijkheden vereist adequate maatregelen

Gelet op de toegenomen technische mogelijkheden is het te adviseren om het geheimhoudingsbeding zo aan te passen of uit te breiden dat dit beding het voorgaande probleem dekt. Het is tevens raadzaam om in het personeelsreglement aandacht te besteden aan de wijze waarop binnen de onderneming wordt omgegaan met (bedrijfsgevoelige) data en privéaccounts of privéapparaten (mobiele telefoon, usb stick, laptop, tablet, etc.). U doet er verstandig aan om een overtreding van het beding te koppelen aan het verbeuren van een contractuele boete. Uw werknemers zijn alsdan geïnformeerd en gewaarschuwd. Dit stelt u tevens (veel) beter in staat om een rechtsgeldig ontslag op staande voet te staven op een overtreding van dit beding.

U creëert zodoende verschillende stevige barrières om een kwaadwillende werknemer al in de voorfase van gedachte te doen veranderen én het stelt u in staat om adequaat te handelen als u ontdekt dat er regels zijn overtreden.

Wij kunnen u helpen met het up-to-date maken en houden van uw arbeidsovereenkomsten en reglementen. Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Bezoek eens de website van Klaver Advocaten.