Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. In onze voorgaande blog schreven wij al welke relevante veranderingen dit mee brengt voor een werkgever. In het huidige blog gaan wij dieper in op de transitievergoeding. Wat verandert er en op welke manier kunt u als werkgever besparen op de transitievergoeding?

Wat verandert er?

Door inwerkingtreding van de WAB wijzigt de opbouw van de transitievergoeding per 1 januari 2020. Om te beginnen met een nadeel; Een werknemer heeft dan direct vanaf dag één recht op de transitievergoeding. Onder het huidige recht heeft een werknemer dat pas na twee jaar.

Wél gunstig voor u is dat de opbouw van de transitievergoedingen voor iedere werknemer gelijk wordt, namelijk een derde maandsalaris per dienstjaar. Werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar profiteren dan niet langer van een verhoogde opbouw (is nu 1/4 maandsalaris per half dienstjaar).

Het invoeren van de WAB valt gelijk met het aflopen van een regeling uit de WWZ voor 50 plus werknemers die tevens profiteerden van een verhoogde opbouw (is nu 1/2 maandsalaris per half dienstjaar).

Uit het onderstaande rekenvoorbeeld blijkt dat de financiële voordelen voor werkgevers behoorlijk zijn. Stel u heeft een werknemer van 55 jaar in dienst. Deze werknemer werkt al 30 jaar voor uw bedrijf en hij / zij komt voor ontslag in aanmerking. We gaan uit van aan salaris van € 4.000,- bruto per maand inclusief vakantiegeld.

Berekening transitievergoeding huidig recht

Eerste tien jaar:                20 halve dienstjaren x 1/6 maandsalaris = € 13.333,33

Na tien jaar:                      30 halve dienstjaren x 1/4 maandsalaris = € 30.000,00

Werknemer 50+               10 halve dienstjaren x 1/2 maandsalaris = € 20.000,00   +

TOTAAL:                                                                                                              = € 63.333,33

De werknemer heeft onder het huidige recht, recht op een transitievergoeding van € 63.333,33,- bruto.

Berekening transitievergoeding nieuw recht (indicatief)

Dertig jaar:                         30 dienstjaren x 1/3 maandsalaris = € 40.000,00

De werknemer heeft onder het nieuwe recht, recht een transitievergoeding van € 40.000,- bruto.

Dit betreft een aanzienlijk verschil, namelijk € 23.333,33,- bruto. Let wel, dat is geld dat u niet hoeft te betalen. Voor werknemers met een lang dienstverband en een hogere leeftijd kan het daarom lonen om in overleg met ons kantoor het geschikte moment te bepalen voor ontslag.

Wij helpen u graag strategische keuzes te maken. Neem gerust contact met ons op.