Blogs2020-09-01T09:44:39+02:00

Turboliquidatie van de besloten vennootschap- toekomstige ‘snelheidsbeperkingen’

Vanwege de maatregelen die zijn getroffen als gevolg van de corona-crisis is de verwachting dat een groot aantal ondernemingen hun activiteiten zullen staken. Deze ontwikkeling was voor minister Dekker de aanleiding om de wettelijke instrumenten voor bedrijfsbeëindiging zonder faillissement onder de loep te nemen. Een van die instrumenten is de ‘turboliquidatie’. Via een turboliquidatie kan de ontbinding van een rechtspersoon [...]

30-07-2021|

Wie een kuil graaft voor een ander… hoe te verweren tegen tunnelende aandeelhouders?

Een meerderheidsaandeelhouder heeft in de vennootschap veel meer te vertellen dan de minderheidsaandeelhouder. De meerderheidsaandeelhouder kan, op grond van de uitkoopprocedure van art. 2:201a BW de minderheidsaandeelhouder ook uitkopen. De prijs wordt gebaseerd op de waarde van die aandelen. Het probleem ontstaat als die meerderheidsaandeelhouder voor die tijd de waarde heeft ondermijnd en de minderheidsaandeelhouder vervolgens verplicht zijn aandelenpakket moet [...]

20-05-2021|

Round two for Deliveroo

De kantonrechter oordeelde op 15 januari 2019 dat de fietsmaaltijdenbezorgers van Deliveroo geen ZZP’ers zijn, maar werknemers (zie onze blog ‘Roet in het eten voor zzp-constructie Deliveroo). Een flinke tegenslag voor Deliveroo aangezien zij nu te maken kreeg met de bescherming die het arbeidsrecht aan werknemers biedt. Deliveroo had na de uitspraak al aangekondigd in appel te gaan, en zo [...]

11-03-2021|

Kan ik in 2021 nog ZZP-ers inhuren?

Onduidelijkheid voor opdrachtgevers en ZZP-ers De oude VAR is in 2016 vervangen voor de wet DBA. Die wet stuitte maatschappelijk op veel kritiek en is formeel nog steeds van kracht, maar in de praktijk wordt die wet – enkele uitzonderingen daargelaten – niet gehandhaafd tot (in ieder geval) 1 oktober 2021. Daarbovenop heeft de Hoge Raad op 6 november 2020 [...]

29-01-2021|

WHOAA!!… hoe kom je van je schulden af ?

Nieuwe wet helpt faillissementen voorkomen Schulden moeten betaald worden. En als er niet betaald kan worden moet je proberen het met de schuldeisers te regelen. Dit betekent wel: met iedereen individueel. Je kan normaal gesproken dus crediteuren niet dwingen akkoord gaan met een uitkering op basis van een meerderheid van stemmen. Dat kan bijvoorbeeld wel in een faillissement: een ‘dwangakkoord’. [...]

31-12-2020|

STAGE E-MARKETEER

Klaver & Janssen Advocaten heeft een stageplek voor een E-marketeer vanaf februari 2021. De duur van de stage en het aantal werkuren kan in overleg worden afgestemd- mede afhankelijk van onze behoefte en jouw studie. Er kan zowel bij ons op kantoor in Alkmaar als vanaf huis worden gewerkt.Deze stage is geschikt voor studenten Commerciële Economie, Marketing en Communicatie, Online [...]

27-11-2020|

‘Corona-betekening’ van dagvaarding is geldig

Voor het starten van een procedure heb je in de meeste gevallen een dagvaarding nodig. Met een dagvaarding wordt de inzet van de zaak duidelijk gemaakt. Om duidelijk te maken dat het ernst is, moet die eis door een deurwaarder bij de tegenpartij worden bezorgd, bij voorkeur in persoon. Alleen een goed uitgebrachte dagvaarding wordt door de rechtbank aanvaard als [...]

01-09-2020|

Ontslag op de cumulatiegrond; eerste toewijzing

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met de invoering hiervan is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd; de zogenoemde cumulatiegrond. Hiermee heeft de wetgever gezocht naar een oplossing voor de situatie waarbij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is, maar de rechter de arbeidsovereenkomst niet kan ontbinden, omdat geen sprake is van een voldragen [...]

11-08-2020|

Vacature Juridisch Medewerker

Klaver & Janssen Advocaten zoekt een juridisch medewerker (WO) ter ondersteuning van de faillissements- en arbeidsrechtpraktijk, met het perspectief op een functie als advocaat-stagiair bij gebleken geschiktheid. Kandidaten die recent zijn afgestudeerd en wonen in de regio Alkmaar hebben de voorkeur.Je kunt jouw reactie met cv en cijferlijst mailen aan info@klaverjanssenadvocaten.nl. Voor meer info over het kantoor: www.klaverjanssenadvocaten.nl.

06-07-2020|

Voorkom faillissement: versoepeling onderhands akkoord (WHOA)

Onlangs heeft de Tweede Kamer de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De verwachting is dat het aantal faillissementen na invoering van deze wet wordt teruggedrongen. Juist in tijden van de Corona-crisis biedt deze wet uitkomst. Wetsvoorstel De WHOA maakt mogelijk dat bedrijven in financiële moeilijkheden makkelijker kunnen herstructureren. De wet regelt namelijk dat bedrijven bindende afspraken (een akkoord) kunnen [...]

02-06-2020|

Werkgevers, in dit potje zit nog geld!

Compensatie voor betaalde transitievergoeding Door de continue stroom aan corona berichten zouden we bijna vergeten dat werkgevers vanaf 1 april j.l. de aanvraag kunnen indienen bij het UWV voor de compensatie van de transitievergoeding. Het gaat om de transitievergoeding die betaald is aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dat betrof in veel gevallen de 'slapende dienstverbanden' die in de periode na [...]

30-04-2020|

Levert ‘Corona’ overmacht op?

De overheidsmaatregelen als gevolg van Covid-19 kwamen snel en onverwacht. De vraag is altijd: wat betekent dit voor lopende bouwprojecten? In de regel geldt: contract is contract. Als er een vaste bouwtermijn is afgesproken blijft die in principe gelden. Er zijn immers geen afspraken gemaakt over uitstel als gevolg van de Covid-19 maatregelen - dat kon ook niet want die [...]

14-04-2020|

Bouwrecht: herstel van gemaakte fouten – hoeveel tijd moet je geven?

Als de (onder)aannemer zijn werk niet goed doet, mag je hem niet zomaar wegsturen. Je moet hem een redelijke kans geven om zijn fouten te herstellen - tenzij er bijvoorbeeld een keiharde deadline is verstreken. De druk komt vaak bij de opdrachtgever vandaan, dat wil zeggen de projectontwikkelaar en zijn kopers: die hebben een koop-aannemingsovereenkomst gesloten met een recht op [...]

31-01-2020|

Werkgevers, meer duidelijkheid over compensatie transitievergoeding

In een eerder blog schreven wij al over het slapend dienstverband. De Hoge Raad heeft inmiddels duidelijkheid gegeven hoe een werkgever met een dergelijk dienstverband dient om te gaan. Op de werkgever rust de plicht om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapend dienstverband’ te beëindigen. In de regel wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten. De werkgever dient daarbij in principe [...]

20-12-2019|

Schuldeisers, goed nieuws: regels omtrent turboliquidatie aangescherpt

Heeft u weleens te maken gehad met een turboliquidatie van de onderneming van een debiteur? Door middel van een turboliquidatie wordt de betreffende onderneming ontbonden en houdt daarmee op te bestaan. Het bestuur van deze onderneming kan hiertoe overgaan als er geen baten meer zijn, maar nog wel schulden. Het gevolg is dat de rechtspersoon verdwijnt, zonder dat de schuldeisers [...]

04-11-2019|

Update ‘slapend dienstverband’ – wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

In onze eerdere blogs schreven wij over werknemers met een 'slapend dienstverband' en de compensatie die een werkgever van het UWV kan krijgen voor betaling van een transitievergoeding aan deze werknemer. Advies Advocaat-Generaal Advocaat-Generaal (AG) De Bock heeft op 18 september 2019 advies gegeven aan de Hoge Raad hoe om te gaan met een slapend dienstverband. Het advies komt kort [...]

18-09-2019|

Ondernemers opgelet: nieuwe regels omtrent maatschap, VOF en CV

Al geruime tijd is de politiek bezig om de regels omtrent de maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) te moderniseren. De huidige regeling (welke uit de 19e eeuw stamt) voldoet namelijk niet meer aan de moderne standaarden. Het wetsvoorstel ‘Wet modernisering personenvennootschappen’ zal hierin verandering moeten brengen. Indien de wet wordt aangenomen, zijn dit de belangrijkste [...]

11-07-2019|

” Get to the Chopper” – Faillissementsaangifte BV & privé aansprakelijkheid van de bestuurder

– Aanvraag eigen faillissement: wel doen… niet doen… wat is het nu? - Als het echt niet langer gaat moet een bestuurder van de BV aan zijn AvA voorstellen om het eigen faillissement aan te vragen. Doorwerken in de BV terwijl je weet dat de leveranciers niet langer betaald kunnen worden, leidt tot wanbeleid. Wanbeleid leidt tot privé aansprakelijkheid [...]

29-05-2019|

Besparen op de transitievergoeding? Het kan!

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. In onze voorgaande blog schreven wij al welke relevante veranderingen dit mee brengt voor een werkgever. In het huidige blog gaan wij dieper in op de transitievergoeding. Wat verandert er en op welke manier kunt u als werkgever besparen op de transitievergoeding? Wat verandert er? Door inwerkingtreding [...]

30-04-2019|

Naamswijziging: Klaver & Janssen Advocaten

NIEUWSBERICHT: Vanaf 1 maart 2019 is de naam van ons kantoor Klaver & Janssen Advocaten. De aanleiding daarvoor is eenvoudig. In november 2018 is mr. Koen Janssen partner geworden en daar hoort een aanvulling op de kantoornaam bij. Naast de naam van oprichter mr. Phil Klaver prijkt vanaf 1 maart 2019 dus ook de naam Janssen op de gevel. De [...]

04-03-2019|
Go to Top