Blogs2019-09-24T14:42:33+02:00

Bouwrecht: herstel van gemaakte fouten – hoeveel tijd moet je geven?

Als de (onder)aannemer zijn werk niet goed doet, mag je hem niet zomaar wegsturen. Je moet hem een redelijke kans geven om zijn fouten te herstellen - tenzij er bijvoorbeeld een keiharde deadline is verstreken. De druk komt vaak bij de opdrachtgever vandaan, dat wil zeggen de projectontwikkelaar en zijn kopers: die hebben een koop-aannemingsovereenkomst gesloten met een recht op [...]

31-01-2020|

Werkgevers, meer duidelijkheid over compensatie transitievergoeding

In een eerder blog schreven wij al over het slapend dienstverband. De Hoge Raad heeft inmiddels duidelijkheid gegeven hoe een werkgever met een dergelijk dienstverband dient om te gaan. Op de werkgever rust de plicht om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapend dienstverband’ te beëindigen. In de regel wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten. De werkgever dient daarbij in principe [...]

20-12-2019|

Schuldeisers, goed nieuws: regels omtrent turboliquidatie aangescherpt

Heeft u weleens te maken gehad met een turboliquidatie van de onderneming van een debiteur? Door middel van een turboliquidatie wordt de betreffende onderneming ontbonden en houdt daarmee op te bestaan. Het bestuur van deze onderneming kan hiertoe overgaan als er geen baten meer zijn, maar nog wel schulden. Het gevolg is dat de rechtspersoon verdwijnt, zonder dat de schuldeisers [...]

04-11-2019|

Update ‘slapend dienstverband’ – wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

In onze eerdere blogs schreven wij over werknemers met een 'slapend dienstverband' en de compensatie die een werkgever van het UWV kan krijgen voor betaling van een transitievergoeding aan deze werknemer. Advies Advocaat-Generaal Advocaat-Generaal (AG) De Bock heeft op 18 september 2019 advies gegeven aan de Hoge Raad hoe om te gaan met een slapend dienstverband. Het advies komt kort [...]

18-09-2019|

Ondernemers opgelet: nieuwe regels omtrent maatschap, VOF en CV

Al geruime tijd is de politiek bezig om de regels omtrent de maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) te moderniseren. De huidige regeling (welke uit de 19e eeuw stamt) voldoet namelijk niet meer aan de moderne standaarden. Het wetsvoorstel ‘Wet modernisering personenvennootschappen’ zal hierin verandering moeten brengen. Indien de wet wordt aangenomen, zijn dit de belangrijkste [...]

11-07-2019|

” Get to the Chopper” – Faillissementsaangifte BV & privé aansprakelijkheid van de bestuurder

– Aanvraag eigen faillissement: wel doen… niet doen… wat is het nu? - Als het echt niet langer gaat moet een bestuurder van de BV aan zijn AvA voorstellen om het eigen faillissement aan te vragen. Doorwerken in de BV terwijl je weet dat de leveranciers niet langer betaald kunnen worden, leidt tot wanbeleid. Wanbeleid leidt tot privé aansprakelijkheid [...]

29-05-2019|

Besparen op de transitievergoeding? Het kan!

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. In onze voorgaande blog schreven wij al welke relevante veranderingen dit mee brengt voor een werkgever. In het huidige blog gaan wij dieper in op de transitievergoeding. Wat verandert er en op welke manier kunt u als werkgever besparen op de transitievergoeding? Wat verandert er? Door inwerkingtreding [...]

30-04-2019|

Naamswijziging: Klaver & Janssen Advocaten

NIEUWSBERICHT: Vanaf 1 maart 2019 is de naam van ons kantoor Klaver & Janssen Advocaten. De aanleiding daarvoor is eenvoudig. In november 2018 is mr. Koen Janssen partner geworden en daar hoort een aanvulling op de kantoornaam bij. Naast de naam van oprichter mr. Phil Klaver prijkt vanaf 1 maart 2019 dus ook de naam Janssen op de gevel. De [...]

04-03-2019|

Roet in het eten voor zzp-constructie Deliveroo

Fietsmaaltijdenbezorgers van Deliveroo zijn geen zzp’ers maar werknemers, zo oordeelde de kantonrechter te Amsterdam op 15 januari 2019. Dit is een flinke tegenslag voor Deliveroo. Het bedrijf krijgt nu namelijk te maken met de bescherming die het arbeidsrecht aan werknemers biedt. Zzp-constructie Deliveroo Deliveroo biedt sinds ca. 2015 een ‘platform’ aan waar consumenten maaltijden kunnen bestellen bij restaurants. Ook biedt [...]

01-02-2019|

Aannemers let op: strengere waarschuwingsplicht

De waarschuwingsplicht voor aannemers gaat veranderen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, maar geldt pas als het ook door de Eerste Kamer aangenomen wordt. Een belangrijk onderdeel uit dit wetsvoorstel is de aanscherping van de waarschuwingsplicht voor aannemers. Striktere waarschuwingsplicht Door middel van het wetsvoorstel zal de bestaande [...]

09-01-2019|

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht (Wet arbeidsmarkt in balans)

Minister Koolmees wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Daarnaast wil de minister ook dat flexibel werk mogelijk blijft. De maatregelen om tot dit doel te komen zijn opgenomen in de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’. Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In de Wet arbeidsmarkt in balans [...]

27-11-2018|

Transitievergoeding ondanks schending re-integratieverplichtingen

In een recente zaak is de arbeidsovereenkomst van werkneemster door de kantonrechter te Amsterdam ontbonden op grond van verwijtbaar handelen. Het handelen werd door de kantonrechter zelfs als ernstig verwijtbaar beoordeeld. Het gevolg is normaal gesproken dat werkneemster geen recht heeft op een transitievergoeding. Toch werd door de kantonrechter een transitievergoeding van € 10.000 toegekend. Hoe is dit mogelijk? Schending van [...]

27-11-2018|

Verlaging arbeidsuren: betalen transitievergoeding?

Een werkgever kan, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische omstandigheden, het aantal arbeidsuren van een werknemer willen verlagen. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever in een dergelijk geval een transitievergoeding moet betalen aan werknemer. Wat zegt de wet Op grond van de wet is een transitievergoeding alleen verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De wet voorziet dus niet in een [...]

28-09-2018|

Lindegrachtconcerten 2018

  De Lindegrachtconcerten in Alkmaar zijn op dinsdag 14 augustus jl, met een vierde concert, afgesloten. Het was weer een groot succes: een mooi afwisselend programma, goede muzikanten en prachtig zomerweer! Klaver Advocaten sponsort het festival op basis van een meerjarige toezegging;  de concerten vinden plaats direct naast ons kantoor. Samen met andere sponsors en begunstigers hopen we daarmee dit [...]

17-08-2018|

Update: Transitievergoeding en de langdurig zieke werknemer

Eerder schreven wij dat er een wetsvoorstel aanhangig is dat er -kort gezegd- toe zou leiden dat u als werkgever gecompenseerd wordt door het UWV indien u als onderdeel van het ontslag van uw langdurig zieke werknemer aan hem/haar een transitievergoeding betaalt. Er is nieuws op dat front. Het kan soms snel gaan in de politiek; het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen [...]

19-07-2018|

Transitievergoeding en de langdurig zieke werknemer

Na twee jaar ziekte kunt u een werknemer ontslaan. Echter, ook in dat geval bent u transitievergoeding verschuldigd. Dat is niet redelijk en ook opgemerkt door de wetgever. De wet wordt gewijzigd: voor alle ontslagen vanaf 1 juli 2015 mag u rekenen op compensatie door het UWV. Transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer Als u het loon van een langdurig zieke [...]

04-07-2018|

Vergoeding bij vervallen pachtrecht door onteigening

Vergoeding bij onteigening Stel u bezit een onroerende zaak, bijvoorbeeld een stuk grond. Dat kan worden onteigend, dus in bezit worden genomen door de overheid. Als eigenaar van het stuk grond heeft u dan recht op een vergoeding door de overheid. Maar waar bestaat die vergoeding voor onteigening nu eigenlijk uit, waar heeft u recht op? Daarbij is o.a. van [...]

17-05-2018|

Geen Goodwill-vergoeding bij Huuropzegging Bedrijfsruimte

Bij de overdracht van ondernemingen, vooral horeca, wordt vaak een vergoeding betaald voor de goodwill. Dat is een vergoeding om verder te kunnen met de klantenkring op die locatie. Als de zaak wordt verkocht, wordt ook vaak het huurrecht meeverkocht. De koper heeft een wettelijk recht om de overdracht van de huur af te dwingen bij de eigenaar-verhuurder. Dat lijkt dus [...]

17-04-2018|

Bescherm uw data tegen kwaadwillende werknemers!

Bescherm uw onderneming en dus uw data Waar uw onderneming enerzijds kan profiteren van het snel verzenden van grote hoeveelheden data is anderzijds uw onderneming kwetsbaar voor kwaadwillende werknemers. Via USB stick, WeTransfer of cloudopslagdiensten zoals Onedrive, Dropbox e.d. is het immers kinderlijk eenvoudig om bestanden te verzenden omtrent omzet, klantgegevens en of plannen/concepten. Uw zorgvuldig opgebouwde netwerk, goede naam [...]

31-03-2018|

Van wie is de boekhouding?

Als ondernemer moet je de boekhouding bijhouden. Als de onderneming in een besloten vennootschap wordt gedreven natuurlijk ook. Maar de vraag is: van wie is de boekhouding? De Hoge Raad heeft recent nog eens duidelijk gemaakt dat de boekhouding toebehoort aan de vennootschap. Dus niet aan de aandeelhouders of bestuurders. In de praktijk levert dat nog al eens discussie op. [...]

27-02-2018|