Blogs2020-09-01T09:44:39+02:00

‘Corona-betekening’ van dagvaarding is geldig

Voor het starten van een procedure heb je in de meeste gevallen een dagvaarding nodig. Met een dagvaarding wordt de inzet van de zaak duidelijk gemaakt. Om duidelijk te maken dat het ernst is, moet die eis door een deurwaarder bij de tegenpartij worden bezorgd, bij voorkeur in persoon. Alleen een goed uitgebrachte dagvaarding wordt door de rechtbank aanvaard als [...]

01-09-2020|

Ontslag op de cumulatiegrond; eerste toewijzing

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met de invoering hiervan is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd; de zogenoemde cumulatiegrond. Hiermee heeft de wetgever gezocht naar een oplossing voor de situatie waarbij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is, maar de rechter de arbeidsovereenkomst niet kan ontbinden, omdat geen sprake is van een voldragen [...]

11-08-2020|

Vacature Juridisch Medewerker

Klaver & Janssen Advocaten zoekt een juridisch medewerker (WO) ter ondersteuning van de faillissements- en arbeidsrechtpraktijk, met het perspectief op een functie als advocaat-stagiair bij gebleken geschiktheid. Kandidaten die recent zijn afgestudeerd en wonen in de regio Alkmaar hebben de voorkeur.Je kunt jouw reactie met cv en cijferlijst mailen aan info@klaverjanssenadvocaten.nl. Voor meer info over het kantoor: www.klaverjanssenadvocaten.nl.

06-07-2020|

Voorkom faillissement: versoepeling onderhands akkoord (WHOA)

Onlangs heeft de Tweede Kamer de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De verwachting is dat het aantal faillissementen na invoering van deze wet wordt teruggedrongen. Juist in tijden van de Corona-crisis biedt deze wet uitkomst. Wetsvoorstel De WHOA maakt mogelijk dat bedrijven in financiële moeilijkheden makkelijker kunnen herstructureren. De wet regelt namelijk dat bedrijven bindende afspraken (een akkoord) kunnen [...]

02-06-2020|

Werkgevers, in dit potje zit nog geld!

Compensatie voor betaalde transitievergoeding Door de continue stroom aan corona berichten zouden we bijna vergeten dat werkgevers vanaf 1 april j.l. de aanvraag kunnen indienen bij het UWV voor de compensatie van de transitievergoeding. Het gaat om de transitievergoeding die betaald is aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dat betrof in veel gevallen de 'slapende dienstverbanden' die in de periode na [...]

30-04-2020|

Levert ‘Corona’ overmacht op?

De overheidsmaatregelen als gevolg van Covid-19 kwamen snel en onverwacht. De vraag is altijd: wat betekent dit voor lopende bouwprojecten? In de regel geldt: contract is contract. Als er een vaste bouwtermijn is afgesproken blijft die in principe gelden. Er zijn immers geen afspraken gemaakt over uitstel als gevolg van de Covid-19 maatregelen - dat kon ook niet want die [...]

14-04-2020|

Bouwrecht: herstel van gemaakte fouten – hoeveel tijd moet je geven?

Als de (onder)aannemer zijn werk niet goed doet, mag je hem niet zomaar wegsturen. Je moet hem een redelijke kans geven om zijn fouten te herstellen - tenzij er bijvoorbeeld een keiharde deadline is verstreken. De druk komt vaak bij de opdrachtgever vandaan, dat wil zeggen de projectontwikkelaar en zijn kopers: die hebben een koop-aannemingsovereenkomst gesloten met een recht op [...]

31-01-2020|

Werkgevers, meer duidelijkheid over compensatie transitievergoeding

In een eerder blog schreven wij al over het slapend dienstverband. De Hoge Raad heeft inmiddels duidelijkheid gegeven hoe een werkgever met een dergelijk dienstverband dient om te gaan. Op de werkgever rust de plicht om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapend dienstverband’ te beëindigen. In de regel wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten. De werkgever dient daarbij in principe [...]

20-12-2019|

Schuldeisers, goed nieuws: regels omtrent turboliquidatie aangescherpt

Heeft u weleens te maken gehad met een turboliquidatie van de onderneming van een debiteur? Door middel van een turboliquidatie wordt de betreffende onderneming ontbonden en houdt daarmee op te bestaan. Het bestuur van deze onderneming kan hiertoe overgaan als er geen baten meer zijn, maar nog wel schulden. Het gevolg is dat de rechtspersoon verdwijnt, zonder dat de schuldeisers [...]

04-11-2019|

Update ‘slapend dienstverband’ – wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

In onze eerdere blogs schreven wij over werknemers met een 'slapend dienstverband' en de compensatie die een werkgever van het UWV kan krijgen voor betaling van een transitievergoeding aan deze werknemer. Advies Advocaat-Generaal Advocaat-Generaal (AG) De Bock heeft op 18 september 2019 advies gegeven aan de Hoge Raad hoe om te gaan met een slapend dienstverband. Het advies komt kort [...]

18-09-2019|

Ondernemers opgelet: nieuwe regels omtrent maatschap, VOF en CV

Al geruime tijd is de politiek bezig om de regels omtrent de maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) te moderniseren. De huidige regeling (welke uit de 19e eeuw stamt) voldoet namelijk niet meer aan de moderne standaarden. Het wetsvoorstel ‘Wet modernisering personenvennootschappen’ zal hierin verandering moeten brengen. Indien de wet wordt aangenomen, zijn dit de belangrijkste [...]

11-07-2019|

” Get to the Chopper” – Faillissementsaangifte BV & privé aansprakelijkheid van de bestuurder

– Aanvraag eigen faillissement: wel doen… niet doen… wat is het nu? - Als het echt niet langer gaat moet een bestuurder van de BV aan zijn AvA voorstellen om het eigen faillissement aan te vragen. Doorwerken in de BV terwijl je weet dat de leveranciers niet langer betaald kunnen worden, leidt tot wanbeleid. Wanbeleid leidt tot privé aansprakelijkheid [...]

29-05-2019|

Besparen op de transitievergoeding? Het kan!

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. In onze voorgaande blog schreven wij al welke relevante veranderingen dit mee brengt voor een werkgever. In het huidige blog gaan wij dieper in op de transitievergoeding. Wat verandert er en op welke manier kunt u als werkgever besparen op de transitievergoeding? Wat verandert er? Door inwerkingtreding [...]

30-04-2019|

Naamswijziging: Klaver & Janssen Advocaten

NIEUWSBERICHT: Vanaf 1 maart 2019 is de naam van ons kantoor Klaver & Janssen Advocaten. De aanleiding daarvoor is eenvoudig. In november 2018 is mr. Koen Janssen partner geworden en daar hoort een aanvulling op de kantoornaam bij. Naast de naam van oprichter mr. Phil Klaver prijkt vanaf 1 maart 2019 dus ook de naam Janssen op de gevel. De [...]

04-03-2019|

Roet in het eten voor zzp-constructie Deliveroo

Fietsmaaltijdenbezorgers van Deliveroo zijn geen zzp’ers maar werknemers, zo oordeelde de kantonrechter te Amsterdam op 15 januari 2019. Dit is een flinke tegenslag voor Deliveroo. Het bedrijf krijgt nu namelijk te maken met de bescherming die het arbeidsrecht aan werknemers biedt. Zzp-constructie Deliveroo Deliveroo biedt sinds ca. 2015 een ‘platform’ aan waar consumenten maaltijden kunnen bestellen bij restaurants. Ook biedt [...]

01-02-2019|

Aannemers let op: strengere waarschuwingsplicht

De waarschuwingsplicht voor aannemers gaat veranderen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, maar geldt pas als het ook door de Eerste Kamer aangenomen wordt. Een belangrijk onderdeel uit dit wetsvoorstel is de aanscherping van de waarschuwingsplicht voor aannemers. Striktere waarschuwingsplicht Door middel van het wetsvoorstel zal de bestaande [...]

09-01-2019|

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht (Wet arbeidsmarkt in balans)

Minister Koolmees wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Daarnaast wil de minister ook dat flexibel werk mogelijk blijft. De maatregelen om tot dit doel te komen zijn opgenomen in de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’. Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In de Wet arbeidsmarkt in balans [...]

27-11-2018|

Transitievergoeding ondanks schending re-integratieverplichtingen

In een recente zaak is de arbeidsovereenkomst van werkneemster door de kantonrechter te Amsterdam ontbonden op grond van verwijtbaar handelen. Het handelen werd door de kantonrechter zelfs als ernstig verwijtbaar beoordeeld. Het gevolg is normaal gesproken dat werkneemster geen recht heeft op een transitievergoeding. Toch werd door de kantonrechter een transitievergoeding van € 10.000 toegekend. Hoe is dit mogelijk? Schending van [...]

27-11-2018|

Verlaging arbeidsuren: betalen transitievergoeding?

Een werkgever kan, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische omstandigheden, het aantal arbeidsuren van een werknemer willen verlagen. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever in een dergelijk geval een transitievergoeding moet betalen aan werknemer. Wat zegt de wet Op grond van de wet is een transitievergoeding alleen verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De wet voorziet dus niet in een [...]

28-09-2018|

Lindegrachtconcerten 2018

  De Lindegrachtconcerten in Alkmaar zijn op dinsdag 14 augustus jl, met een vierde concert, afgesloten. Het was weer een groot succes: een mooi afwisselend programma, goede muzikanten en prachtig zomerweer! Klaver Advocaten sponsort het festival op basis van een meerjarige toezegging;  de concerten vinden plaats direct naast ons kantoor. Samen met andere sponsors en begunstigers hopen we daarmee dit [...]

17-08-2018|
Go to Top