Blogs2020-09-01T09:44:39+02:00

Update: Transitievergoeding en de langdurig zieke werknemer

Eerder schreven wij dat er een wetsvoorstel aanhangig is dat er -kort gezegd- toe zou leiden dat u als werkgever gecompenseerd wordt door het UWV indien u als onderdeel van het ontslag van uw langdurig zieke werknemer aan hem/haar een transitievergoeding betaalt. Er is nieuws op dat front. Het kan soms snel gaan in de politiek; het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen [...]

19-07-2018|

Transitievergoeding en de langdurig zieke werknemer

Na twee jaar ziekte kunt u een werknemer ontslaan. Echter, ook in dat geval bent u transitievergoeding verschuldigd. Dat is niet redelijk en ook opgemerkt door de wetgever. De wet wordt gewijzigd: voor alle ontslagen vanaf 1 juli 2015 mag u rekenen op compensatie door het UWV. Transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer Als u het loon van een langdurig zieke [...]

04-07-2018|

Vergoeding bij vervallen pachtrecht door onteigening

Vergoeding bij onteigening Stel u bezit een onroerende zaak, bijvoorbeeld een stuk grond. Dat kan worden onteigend, dus in bezit worden genomen door de overheid. Als eigenaar van het stuk grond heeft u dan recht op een vergoeding door de overheid. Maar waar bestaat die vergoeding voor onteigening nu eigenlijk uit, waar heeft u recht op? Daarbij is o.a. van [...]

17-05-2018|

Geen Goodwill-vergoeding bij Huuropzegging Bedrijfsruimte

Bij de overdracht van ondernemingen, vooral horeca, wordt vaak een vergoeding betaald voor de goodwill. Dat is een vergoeding om verder te kunnen met de klantenkring op die locatie. Als de zaak wordt verkocht, wordt ook vaak het huurrecht meeverkocht. De koper heeft een wettelijk recht om de overdracht van de huur af te dwingen bij de eigenaar-verhuurder. Dat lijkt dus [...]

17-04-2018|

Bescherm uw data tegen kwaadwillende werknemers!

Bescherm uw onderneming en dus uw data Waar uw onderneming enerzijds kan profiteren van het snel verzenden van grote hoeveelheden data is anderzijds uw onderneming kwetsbaar voor kwaadwillende werknemers. Via USB stick, WeTransfer of cloudopslagdiensten zoals Onedrive, Dropbox e.d. is het immers kinderlijk eenvoudig om bestanden te verzenden omtrent omzet, klantgegevens en of plannen/concepten. Uw zorgvuldig opgebouwde netwerk, goede naam [...]

31-03-2018|

Van wie is de boekhouding?

Als ondernemer moet je de boekhouding bijhouden. Als de onderneming in een besloten vennootschap wordt gedreven natuurlijk ook. Maar de vraag is: van wie is de boekhouding? De Hoge Raad heeft recent nog eens duidelijk gemaakt dat de boekhouding toebehoort aan de vennootschap. Dus niet aan de aandeelhouders of bestuurders. In de praktijk levert dat nog al eens discussie op. [...]

27-02-2018|

Is mijn organisatie klaar voor de nieuwe Privacywet AVG?

Bent u klaar voor de AVG? U heeft ongetwijfeld gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming of kort AVG. Het betreft nieuwe privacywetgeving die uniform gaat gelden binnen de gehele Europese Unie. U krijgt vanaf 25 mei 2018 te maken met de AVG, maar u doet er goed aan om voor die tijd ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan [...]

31-01-2018|

Vakantieverhuur van een appartement – mag dat? VvE perikelen

Voor een particuliere eigenaar wordt het steeds gemakkelijker om zelf kortdurend te verhuren. Dit gaat dan om vakantieverhuur, ook wel short stay genoemd. Daarvoor zijn diverse platforms beschikbaar om het zelf te regelen zoals airbnb, booking.com en homeaway. De overheid probeert dit enigszins te reguleren maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Dat is ook zo op het niveau van de [...]

31-10-2017|

Werkgevers, let op de vervaltermijnen; verspeel niet het recht op schadevergoeding

Werkgevers hebben recht op een vergoeding bij ontslag op staande voet Stel u ontslaat uw werknemer op staande voet. U heeft dan kort gezegd recht op betaling van een vergoeding van uw werknemer die gelijk is aan het loon over de opzegtermijn die u normaliter in acht zou moeten nemen. Deze vergoeding kan op verzoek worden vastgesteld door de kantonrechter. U [...]

27-09-2017|

Alimentatieplicht van de DGA – telt winst in de BV mee?

De berekening van alimentatie volgt in grote lijnen het patroon van de aangifte inkomstenbelasting. Voor het bepalen van de draagkracht van een  wordt uitgegaan van het bruto-inkomen per jaar. Bij een baan in dienstbetrekking is dat het loon volgens de jaaropgave. Bij zelfstandig ondernemers is het de winst uit onderneming, gemiddeld berekend over de voorgaande drie jaren. Als gekozen is [...]

24-07-2017|

Daar gaan we weer; wijziging van de Arbowet

U dacht misschien dat na de WWZ en de DBA het wat rustiger zou worden, maar ditmaal is de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) aan de beurt. De wijzigingen zijn beperkter qua omvang en effect dan de WWZ en de DBA, maar er zijn nieuwe verplichtingen voor de werkgever bijgekomen. De wijzigingen gaan per 1 juli 2017 in en beogen –vanuit de preventiegedachte- [...]

30-06-2017|

Klaver Advocaten loopt harder!

Koen Janssen en Phil Klaver liepen op 24 mei de Alkmaar City Run by Night. Een prachtig parcours van 10 km door de binnenstad en langs de grachten. Alkmaar op zijn mooist.  

31-05-2017|

Courtage makelaar na ontbinding van de koop?

De makelaar heeft recht op vergoeding voor zijn diensten. De courtage ontvangt hij uit de koopsom. Maar dan moet wel het onroerend goed overgedragen worden. Dat gebeurt alleen als de koop onvoorwaardelijk is dus als alle ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt. De belangrijkste is meestal het voorbehoud dat de koopsom kan worden gefinancierd door koper. Voor een geldig beroep op die [...]

28-04-2017|

Mijn zieke werknemer weigert te re-integreren; benut ik alle kansen?

Het is een bron van irritatie voor vele ondernemers/werkgevers; u doet uw best om een zieke werknemer te laten re-integreren, u betaalt netjes het loon door en uw werknemer vertikt het vervolgens om mee te werken. Wat nu? De arbeidswetgeving geeft u verschillende middelen om uw werknemer te activeren en zo nodig om de werknemer te kunnen ontslaan. Ik bespreek de [...]

31-03-2017|

Klaver Advocaten sponsort Lindegrachtconcerten 2017

Klaver Advocaten sponsort met ingang van 2017 de Lindegrachtconcerten. We hebben ons voor de komende drie jaren als sponsor verbonden aan dit mooie muzikale doel. De concerten - van klassiek tot jazz- vinden zomers plaats en worden gehouden op de Lindegracht, direct naast het kantoor van Klaver Advocaten in Alkmaar. 2017 belooft bijzonder te worden; het 15e bestaansjaar van de [...]

01-02-2017|

Pandhouder is Schuldeiser? Wat mag de Bank?

Als u zakelijk geld leent van de bank, wil de bank als pandhouder zekerheid terug. Meestal in de vorm van een pandrecht op uw bedrijfsmiddelen, voorraad en debiteuren. Dat is een normale gang van zaken. Als u niet kunt betalen, mag de bank het pandrecht uitwinnen dat wil zeggen de verpande zaken verkopen. Maar als het gaat om pandrecht op [...]

31-01-2017|

Webwinkels en bestuurders: voorkom een boete!

Hoge boetes voor webwinkels In oktober 2016 kregen 5 webwinkels een boete opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De boetes varieerden van € 50.000 - € 220.000,-. Reden voor de boetes? De webwinkels waren onduidelijk over de regels van annuleren van bestellingen. Onduidelijk was bijvoorbeeld of consumenten recht hadden op terugbetaling van het aankoopbedrag, de bezorgkosten en retourkosten. De [...]

21-12-2016|

Payrolling; (g)een alternatief voor ZZP-ers?

Een van de speerpunten van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is het terugdringen van schijnzelfstandigheid. Een schijnzelfstandige is kort gezegd de ZZP-er die zich in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van een werknemer. Een van de ongewenste gevolgen van de Wet DBA is dat een flink aantal ZZP-ers (volgens het FD vele duizenden) aan de kant [...]

30-11-2016|

Schulden van de BV, ook in privé?

De bank vraagt u mee te tekenen voor zakelijke schulden, dat is een bekend fenomeen. Vaak wordt ook de handtekening van uw echtgenoot gevraagd, maar niet altijd. Wat betekent dit en wat maakt het uit? Financiering voor het bedrijf Als bestuurder van de BV is het gebruikelijk zakelijke financiering af te sluiten op naam van de BV. De bank vraagt [...]

28-09-2016|

Kopen zonder financiering: bestuur BV aansprakelijk

Aansprakelijkheid van bestuurder van de vennootschap in prive, of niet? Het lijkt logisch: kopen zonder geld kan niet en als je het wel doet, heb je een probleem. Tegelijkertijd is het in het zakelijk verkeer volstrekt normaal dat onroerend goed wordt aangekocht op basis van nog te verkrijgen financiering. Ook voor de directeur van de BV geldt dat hij namens [...]

13-07-2016|
Go to Top