Blogs2020-09-01T09:44:39+02:00

Roet in het eten voor zzp-constructie Deliveroo

Fietsmaaltijdenbezorgers van Deliveroo zijn geen zzp’ers maar werknemers, zo oordeelde de kantonrechter te Amsterdam op 15 januari 2019. Dit is een flinke tegenslag voor Deliveroo. Het bedrijf krijgt nu namelijk te maken met de bescherming die het arbeidsrecht aan werknemers biedt. Zzp-constructie Deliveroo Deliveroo biedt sinds ca. 2015 een ‘platform’ aan waar consumenten maaltijden kunnen bestellen bij restaurants. Ook biedt [...]

01-02-2019|

Aannemers let op: strengere waarschuwingsplicht

De waarschuwingsplicht voor aannemers gaat veranderen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, maar geldt pas als het ook door de Eerste Kamer aangenomen wordt. Een belangrijk onderdeel uit dit wetsvoorstel is de aanscherping van de waarschuwingsplicht voor aannemers. Striktere waarschuwingsplicht Door middel van het wetsvoorstel zal de bestaande [...]

09-01-2019|

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht (Wet arbeidsmarkt in balans)

Minister Koolmees wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Daarnaast wil de minister ook dat flexibel werk mogelijk blijft. De maatregelen om tot dit doel te komen zijn opgenomen in de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’. Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In de Wet arbeidsmarkt in balans [...]

27-11-2018|

Transitievergoeding ondanks schending re-integratieverplichtingen

In een recente zaak is de arbeidsovereenkomst van werkneemster door de kantonrechter te Amsterdam ontbonden op grond van verwijtbaar handelen. Het handelen werd door de kantonrechter zelfs als ernstig verwijtbaar beoordeeld. Het gevolg is normaal gesproken dat werkneemster geen recht heeft op een transitievergoeding. Toch werd door de kantonrechter een transitievergoeding van € 10.000 toegekend. Hoe is dit mogelijk? Schending van [...]

27-11-2018|

Verlaging arbeidsuren: betalen transitievergoeding?

Een werkgever kan, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomische omstandigheden, het aantal arbeidsuren van een werknemer willen verlagen. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat een werkgever in een dergelijk geval een transitievergoeding moet betalen aan werknemer. Wat zegt de wet Op grond van de wet is een transitievergoeding alleen verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De wet voorziet dus niet in een [...]

28-09-2018|

Lindegrachtconcerten 2018

  De Lindegrachtconcerten in Alkmaar zijn op dinsdag 14 augustus jl, met een vierde concert, afgesloten. Het was weer een groot succes: een mooi afwisselend programma, goede muzikanten en prachtig zomerweer! Klaver Advocaten sponsort het festival op basis van een meerjarige toezegging;  de concerten vinden plaats direct naast ons kantoor. Samen met andere sponsors en begunstigers hopen we daarmee dit [...]

17-08-2018|

Update: Transitievergoeding en de langdurig zieke werknemer

Eerder schreven wij dat er een wetsvoorstel aanhangig is dat er -kort gezegd- toe zou leiden dat u als werkgever gecompenseerd wordt door het UWV indien u als onderdeel van het ontslag van uw langdurig zieke werknemer aan hem/haar een transitievergoeding betaalt. Er is nieuws op dat front. Het kan soms snel gaan in de politiek; het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen [...]

19-07-2018|

Transitievergoeding en de langdurig zieke werknemer

Na twee jaar ziekte kunt u een werknemer ontslaan. Echter, ook in dat geval bent u transitievergoeding verschuldigd. Dat is niet redelijk en ook opgemerkt door de wetgever. De wet wordt gewijzigd: voor alle ontslagen vanaf 1 juli 2015 mag u rekenen op compensatie door het UWV. Transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer Als u het loon van een langdurig zieke [...]

04-07-2018|

Vergoeding bij vervallen pachtrecht door onteigening

Vergoeding bij onteigening Stel u bezit een onroerende zaak, bijvoorbeeld een stuk grond. Dat kan worden onteigend, dus in bezit worden genomen door de overheid. Als eigenaar van het stuk grond heeft u dan recht op een vergoeding door de overheid. Maar waar bestaat die vergoeding voor onteigening nu eigenlijk uit, waar heeft u recht op? Daarbij is o.a. van [...]

17-05-2018|

Geen Goodwill-vergoeding bij Huuropzegging Bedrijfsruimte

Bij de overdracht van ondernemingen, vooral horeca, wordt vaak een vergoeding betaald voor de goodwill. Dat is een vergoeding om verder te kunnen met de klantenkring op die locatie. Als de zaak wordt verkocht, wordt ook vaak het huurrecht meeverkocht. De koper heeft een wettelijk recht om de overdracht van de huur af te dwingen bij de eigenaar-verhuurder. Dat lijkt dus [...]

17-04-2018|

Bescherm uw data tegen kwaadwillende werknemers!

Bescherm uw onderneming en dus uw data Waar uw onderneming enerzijds kan profiteren van het snel verzenden van grote hoeveelheden data is anderzijds uw onderneming kwetsbaar voor kwaadwillende werknemers. Via USB stick, WeTransfer of cloudopslagdiensten zoals Onedrive, Dropbox e.d. is het immers kinderlijk eenvoudig om bestanden te verzenden omtrent omzet, klantgegevens en of plannen/concepten. Uw zorgvuldig opgebouwde netwerk, goede naam [...]

31-03-2018|

Van wie is de boekhouding?

Als ondernemer moet je de boekhouding bijhouden. Als de onderneming in een besloten vennootschap wordt gedreven natuurlijk ook. Maar de vraag is: van wie is de boekhouding? De Hoge Raad heeft recent nog eens duidelijk gemaakt dat de boekhouding toebehoort aan de vennootschap. Dus niet aan de aandeelhouders of bestuurders. In de praktijk levert dat nog al eens discussie op. [...]

27-02-2018|

Is mijn organisatie klaar voor de nieuwe Privacywet AVG?

Bent u klaar voor de AVG? U heeft ongetwijfeld gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming of kort AVG. Het betreft nieuwe privacywetgeving die uniform gaat gelden binnen de gehele Europese Unie. U krijgt vanaf 25 mei 2018 te maken met de AVG, maar u doet er goed aan om voor die tijd ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan [...]

31-01-2018|

Vakantieverhuur van een appartement – mag dat? VvE perikelen

Voor een particuliere eigenaar wordt het steeds gemakkelijker om zelf kortdurend te verhuren. Dit gaat dan om vakantieverhuur, ook wel short stay genoemd. Daarvoor zijn diverse platforms beschikbaar om het zelf te regelen zoals airbnb, booking.com en homeaway. De overheid probeert dit enigszins te reguleren maar de praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Dat is ook zo op het niveau van de [...]

31-10-2017|

Werkgevers, let op de vervaltermijnen; verspeel niet het recht op schadevergoeding

Werkgevers hebben recht op een vergoeding bij ontslag op staande voet Stel u ontslaat uw werknemer op staande voet. U heeft dan kort gezegd recht op betaling van een vergoeding van uw werknemer die gelijk is aan het loon over de opzegtermijn die u normaliter in acht zou moeten nemen. Deze vergoeding kan op verzoek worden vastgesteld door de kantonrechter. U [...]

27-09-2017|

Alimentatieplicht van de DGA – telt winst in de BV mee?

De berekening van alimentatie volgt in grote lijnen het patroon van de aangifte inkomstenbelasting. Voor het bepalen van de draagkracht van een  wordt uitgegaan van het bruto-inkomen per jaar. Bij een baan in dienstbetrekking is dat het loon volgens de jaaropgave. Bij zelfstandig ondernemers is het de winst uit onderneming, gemiddeld berekend over de voorgaande drie jaren. Als gekozen is [...]

24-07-2017|

Daar gaan we weer; wijziging van de Arbowet

U dacht misschien dat na de WWZ en de DBA het wat rustiger zou worden, maar ditmaal is de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) aan de beurt. De wijzigingen zijn beperkter qua omvang en effect dan de WWZ en de DBA, maar er zijn nieuwe verplichtingen voor de werkgever bijgekomen. De wijzigingen gaan per 1 juli 2017 in en beogen –vanuit de preventiegedachte- [...]

30-06-2017|

Klaver Advocaten loopt harder!

Koen Janssen en Phil Klaver liepen op 24 mei de Alkmaar City Run by Night. Een prachtig parcours van 10 km door de binnenstad en langs de grachten. Alkmaar op zijn mooist.  

31-05-2017|

Courtage makelaar na ontbinding van de koop?

De makelaar heeft recht op vergoeding voor zijn diensten. De courtage ontvangt hij uit de koopsom. Maar dan moet wel het onroerend goed overgedragen worden. Dat gebeurt alleen als de koop onvoorwaardelijk is dus als alle ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt. De belangrijkste is meestal het voorbehoud dat de koopsom kan worden gefinancierd door koper. Voor een geldig beroep op die [...]

28-04-2017|

Mijn zieke werknemer weigert te re-integreren; benut ik alle kansen?

Het is een bron van irritatie voor vele ondernemers/werkgevers; u doet uw best om een zieke werknemer te laten re-integreren, u betaalt netjes het loon door en uw werknemer vertikt het vervolgens om mee te werken. Wat nu? De arbeidswetgeving geeft u verschillende middelen om uw werknemer te activeren en zo nodig om de werknemer te kunnen ontslaan. Ik bespreek de [...]

31-03-2017|
Go to Top