Blogs2020-09-01T09:44:39+02:00

Daar gaan we weer; wijziging van de Arbowet

U dacht misschien dat na de WWZ en de DBA het wat rustiger zou worden, maar ditmaal is de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) aan de beurt. De wijzigingen zijn beperkter qua omvang en effect dan de WWZ en de DBA, maar er zijn nieuwe verplichtingen voor de werkgever bijgekomen. De wijzigingen gaan per 1 juli 2017 in en beogen –vanuit de preventiegedachte- [...]

30-06-2017|

Klaver Advocaten loopt harder!

Koen Janssen en Phil Klaver liepen op 24 mei de Alkmaar City Run by Night. Een prachtig parcours van 10 km door de binnenstad en langs de grachten. Alkmaar op zijn mooist.  

31-05-2017|

Courtage makelaar na ontbinding van de koop?

De makelaar heeft recht op vergoeding voor zijn diensten. De courtage ontvangt hij uit de koopsom. Maar dan moet wel het onroerend goed overgedragen worden. Dat gebeurt alleen als de koop onvoorwaardelijk is dus als alle ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt. De belangrijkste is meestal het voorbehoud dat de koopsom kan worden gefinancierd door koper. Voor een geldig beroep op die [...]

28-04-2017|

Mijn zieke werknemer weigert te re-integreren; benut ik alle kansen?

Het is een bron van irritatie voor vele ondernemers/werkgevers; u doet uw best om een zieke werknemer te laten re-integreren, u betaalt netjes het loon door en uw werknemer vertikt het vervolgens om mee te werken. Wat nu? De arbeidswetgeving geeft u verschillende middelen om uw werknemer te activeren en zo nodig om de werknemer te kunnen ontslaan. Ik bespreek de [...]

31-03-2017|

Klaver Advocaten sponsort Lindegrachtconcerten 2017

Klaver Advocaten sponsort met ingang van 2017 de Lindegrachtconcerten. We hebben ons voor de komende drie jaren als sponsor verbonden aan dit mooie muzikale doel. De concerten - van klassiek tot jazz- vinden zomers plaats en worden gehouden op de Lindegracht, direct naast het kantoor van Klaver Advocaten in Alkmaar. 2017 belooft bijzonder te worden; het 15e bestaansjaar van de [...]

01-02-2017|

Pandhouder is Schuldeiser? Wat mag de Bank?

Als u zakelijk geld leent van de bank, wil de bank als pandhouder zekerheid terug. Meestal in de vorm van een pandrecht op uw bedrijfsmiddelen, voorraad en debiteuren. Dat is een normale gang van zaken. Als u niet kunt betalen, mag de bank het pandrecht uitwinnen dat wil zeggen de verpande zaken verkopen. Maar als het gaat om pandrecht op [...]

31-01-2017|

Webwinkels en bestuurders: voorkom een boete!

Hoge boetes voor webwinkels In oktober 2016 kregen 5 webwinkels een boete opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De boetes varieerden van € 50.000 - € 220.000,-. Reden voor de boetes? De webwinkels waren onduidelijk over de regels van annuleren van bestellingen. Onduidelijk was bijvoorbeeld of consumenten recht hadden op terugbetaling van het aankoopbedrag, de bezorgkosten en retourkosten. De [...]

21-12-2016|

Payrolling; (g)een alternatief voor ZZP-ers?

Een van de speerpunten van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is het terugdringen van schijnzelfstandigheid. Een schijnzelfstandige is kort gezegd de ZZP-er die zich in een situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van een werknemer. Een van de ongewenste gevolgen van de Wet DBA is dat een flink aantal ZZP-ers (volgens het FD vele duizenden) aan de kant [...]

30-11-2016|

Schulden van de BV, ook in privé?

De bank vraagt u mee te tekenen voor zakelijke schulden, dat is een bekend fenomeen. Vaak wordt ook de handtekening van uw echtgenoot gevraagd, maar niet altijd. Wat betekent dit en wat maakt het uit? Financiering voor het bedrijf Als bestuurder van de BV is het gebruikelijk zakelijke financiering af te sluiten op naam van de BV. De bank vraagt [...]

28-09-2016|

Kopen zonder financiering: bestuur BV aansprakelijk

Aansprakelijkheid van bestuurder van de vennootschap in prive, of niet? Het lijkt logisch: kopen zonder geld kan niet en als je het wel doet, heb je een probleem. Tegelijkertijd is het in het zakelijk verkeer volstrekt normaal dat onroerend goed wordt aangekocht op basis van nog te verkrijgen financiering. Ook voor de directeur van de BV geldt dat hij namens [...]

13-07-2016|

U kent het Muizengaatje, maar kent u ook het Luizengaatje ?

Uitzondering t.a.v. transitievergoeding. Naast het Muizengaatje is er ook een Luizengaatje. Beide houden verband met de ontslagvergoeding bij einde dienstverband. Het Muizengaatje met de vergoeding naar billijkheid (zie ook mijn eerdere post) en het Luizengaatje met de transitievergoeding. Via het Luizengaatje toch een transitievergoeding. Het Luizengaatje biedt uw werknemer een escape om alsnog aanspraak te maken op (een deel van) de transitievergoeding [...]

13-07-2016|

De start van de bedenktermijn; toch eerder dan gedacht?

Het Bedenkrecht bij de vaststellingsovereenkomst. Sinds 1 juli 2015 heeft uw werknemer het recht om binnen 14 dagen terug te komen op een vaststellingsovereenkomst waar de arbeidsovereenkomst mee is beëindigd. Dit wordt het Bedenkrecht genoemd. Het gevolg van het inroepen van dit Bedenkrecht is dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen nog steeds bestaat inclusief alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. Wanneer start [...]

13-07-2016|

Discriminatie op de werkvloer

Discriminatie door kledingvoorschriften Op maatschappelijk niveau is discriminatie een moeilijk en (zeer) actueel onderwerp. Datzelfde geldt voor discriminatie op de werkvloer en uit twee recente zaken blijkt dat dit in de praktijk tot verschillende oordelen kan leiden. In twee zaken (buitengriffier bij de rechtbank Rotterdam en receptioniste bij een beveiligingsbedrijf) was aan de orde of de werkgever kledingvoorschriften mocht hanteren als gevolg waarvan vrouwen geen hoofddoek [...]

17-06-2016|

Lagere transitievergoeding voor kleine bedrijven met financiële problemen.

Overbruggingsregeling transitievergoeding. Indien u -als werkgever met een klein bedrijf (< 25 werknemers)- de transitievergoeding  vanwege uw slechte financiële situatie niet kunt betalen dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de overbruggingsregeling. Lagere transitievergoeding. Uw voordeel is dat de dienstjaren van de werknemer die voor 1 mei 2013 liggen niet mee tellen voor de transitievergoeding. Concreet betekent dat voor een werknemer die [...]

17-06-2016|

Nieuwe regels voor het deponeren van de jaarrekening

U zult het opstellen (en mogelijk ook het deponeren) van de jaarrekening misschien overlaten aan uw boekhouder of accountant, maar het volgende is voor u van belang om te weten. Het deponeren van de jaarrekening (van rechtspersonen) is aan een wettelijke termijn gebonden. Voor boekjaar 2015 geldt dat dit uiterlijk 13 maanden na het einde van het boekjaar moet zijn [...]

17-06-2016|

Ontslag: maak ik de juiste keuze?

Er zijn verschillende redenen te noemen waarom u afscheid zou willen nemen van uw werknemer. Bijvoorbeeld; bedrijfseconomische problemen, disfunctioneren of een onwerkbare situatie. Er zijn vervolgens verschillende manieren om het ontslag uit te voeren. U kunt samen met uw werknemer beëindigen of juist de werknemer op staande voet ontslaan. In sommige gevallen kunt u opzeggen met toestemming van het UWV [...]

17-06-2016|

Ook een transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Dat een ondernemer/werkgever 104 weken het loon moet doorbetalen aan langdurig zieke werknemers is bekend. Dat de werkgever ook bij ontslag een transitievergoeding (maximaal € 76.000,=) moet betalen is sinds 1 juli 2015 realiteit en misschien minder bekend. De werkgever moet betalen ondanks dat het doel van de transitievergoeding (deels) is om de werknemer te helpen een nieuwe baan te verkrijgen [...]

17-06-2016|

Extra vergoeding bij ontslag; Het muizengaatje van €90.000,=

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is op 1 juli 2015 de uniforme ontslagvergoeding geïntroduceerd; de transitievergoeding. De rechter kan daarbovenop een ‘billijke vergoeding’ toekennen aan de werknemer; Minister Asscher noemde dit “een muizengaatje”. Veel ondernemers/ werkgevers dachten verlost te zijn van de hoge en onzekere ‘ontbindingsvergoeding’. Inmiddels zijn we tien maanden verder en worden er steeds [...]

16-06-2016|

Einde VAR-verklaring per 1 mei 2016

Indien u ZZP-er bent of (als ondernemer) gebruik maakt van de diensten van een ZPP-er, dan is van belang om te weten dat per 1 mei 2016 de VAR-verklaring komt te vervallen. Vanaf die datum geldt een nieuw systeem met ‘modelovereenkomsten’ zodat de opdrachtgever de 'zekerheid' houdt dat er niet achteraf loonbelasting en premies dienen te worden afgedragen. Deze modelovereenkomsten zijn vooraf goedgekeurd door [...]

16-06-2016|

Meer duidelijkheid over ‘vrije advocaatkeuze’

In de praktijk zien we vaak de discussie tussen de rechtsbijstandverzekeraar en de verzekerde  over het recht op vrije advocaatkeuze. Kort gezegd: moet de verzekerde genoegen nemen met de advocaat of jurist die zijn verzekeraar aanwijst of mag hij zelf kiezen? Dit speelt zowel bij ondernemers als particulieren. Recent zijn er twee uitspraken gewezen door het Hof van Justitie waarin [...]

16-06-2016|
Ga naar de bovenkant