-‘geen werknemers aan de ketting’-

In veel arbeidscontracten zien we het concurrentiebeding terugkomen. De werkgever verbiedt de werknemer in zo’n beding om vergelijkbaar werk voor een concurrent te doen.

Het begrip is niet in de wet geregeld maar in de praktijk gegroeid. De rechter kan wel achteraf toetsen of het beding geheel of gedeeltelijk kan worden vernietigd op basis van een belangenafweging tussen werkgever en werknemer.

De oorspronkelijke bedoeling van zo’n beding is dat de door de werkgever opgebouwde knowhow en goodwill binnen het bedrijf kan worden gehouden. De kennis die de werknemer binnen het bedrijf opdoet kan immers het product zijn van jarenlange ontwikkeling en commerciële exploitatie.

Maar in een krappe arbeidsmarkt zoals de huidige komt er snel een tweede argument: de werkgever heeft tijd nodig om een vervanger te vinden. Hij houdt dan liever een onwillige werknemer wat langer vast tot een nieuwe gevonden is. En dat is de laatste jaren nog niet zo gemakkelijk gebleken!

In een vrij recente uitspraak van 27 juni 2022 is nu beslist dat het concurrentiebeding niet om die reden gebruikt mag worden. Het belang van de werkgever om een vervanger te vinden is gewoon niet genoeg om de werknemer langer vast te houden. Het mag dus echt alleen maar gaan om bescherming van andere belangen van de werkgever zoals de knowhow en goodwill.

Dat past ook in de lijn van de wetgeving. Het concurrentie beding is immers sinds een paar jaar niet meer toegestaan bij kortdurende arbeidscontracten. De mobiliteit van de werknemer op de arbeidsmarkt wordt in dat geval (ook) op de eerste plaats gezet.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.