CONTRACTENRECHT

Levert uw bedrijf specifieke producten en diensten? Dan vragen die ook om specifieke contracten die voldoen aan de actuele wet- en regelgeving.

Maatwerk-overeenkomsten

Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het begeleiden en tot stand brengen van maatwerk-overeenkomsten. Dat kan gaan van een geheimhoudingsverklaring (Non-disclosure agreement, NDA) of een Intentieverklaring, tot en met een overeenkomst die nodig is om definitieve afspraken te maken met uw handelspartner. Ook de vormgeving van diverse samenwerkingsverbanden verzorgt Klaver & Janssen voor u, zoals de VOF-overeenkomst of de Aandeelhoudersovereenkomst tussen partners in de besloten vennootschap.

Juridische vertaling

Wij zien het als onze taak om uw doelen als ondernemer juridisch correct te vertalen. Vertalen op een manier die toekomstbestendig is en een juridische bedding geeft aan de dagelijkse verwachtingen over en weer. Maar ook een vertaling die oplossingen biedt als de samenwerking anders loopt dan u voor ogen had.

Algemene voorwaarden

Iedere transactie heeft juridische consequenties. Afnemers kunnen u bijvoorbeeld  aansprakelijk stellen voor schade, met alle gevolgen van dien. Gelukkig kunt u dat soort risico’s beperken door gebruik te maken van algemene voorwaarden. Dit zijn de regels die u standaard hanteert voor al uw overeenkomsten. Ze geven duidelijkheid en zekerheid: wat mag de klant van u verwachten… en wat mag u van de klant verwachten? Wij helpen u daarbij, met het uitwerken en opstellen van voorwaarden die u zekerheid geven, en uw klant helderheid.

Zaken doen met consumenten of ondernemers: een verschil!

Wat als u geen algemene voorwaarden hanteert, maar uw wederpartij wel? Dan bestaat de kans dat u gebonden bent aan de voorwaarden van die wederpartij. Voorwaarden die voor u vaak minder gunstig zijn. Het maakt bovendien flink wat verschil of u zaken doet met consumenten of uitsluitend met ondernemers. Geen nood, Klaver & Janssen brengt het voor u helemaal in orde. Aan de hand van uw marktpositie maken onze specialisten uw algemene voorwaarden helder en juridisch up to date.

KLAVER & JANSSEN: ADVOCATEN MET ONDERNEMERSZIN

Klaver & Janssen Advocaten in Alkmaar werkt voor en met ondernemers; onze advocaten zijn gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht en helpen u graag bij uw uitdagingen.

Neem contact op