CONTRACTENRECHT

Specifieke producten en diensten vragen om specifieke contracten die voldoen aan de huidige stand van wet- en regelgeving.

Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het begeleiden en tot stand brengen van maatwerk-overeenkomsten. Dat kan gaan om de geheimhoudingsverklaring (NDA), de Intentieverklaring tot en met de Overeenkomst die nodig is om tot definitieve afspraken met uw handelspartner te komen. Ook de vormgeving van diverse samenwerkingsverbanden zoals de VOF-overeenkomst of de Aandeelhoudersovereenkomst tussen partners in de besloten vennootschap verzorgen wij voor u.

Wij zien het als onze taak een correcte juridische vertaling te geven van uw doelen als ondernemer op een manier die toekomstbestendig is en een juridische bedding geeft aan de dagelijkse verwachtingen over en weer maar ook oplossingen biedt in geval de samenwerking anders loopt dan u voor ogen had.

Aan iedere transactie zitten juridische consequenties. U kunt door afnemers aansprakelijk worden gesteld voor schade. U kunt die risico’s beperken door gebruik te maken van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard wilt laten gelden voor uw overeenkomsten. Ze geven duidelijkheid en zekerheid: wat mag de klant van u verwachten en wat mag u van de klant verwachten? Als u geen eigen voorwaarden hanteert maar uw wederpartij wel, bestaat de kans dat u gebonden bent aan de voor u vaak minder gunstige voorwaarden van de wederpartij. Het maakt bovendien een aanzienlijk verschil of u zaken doet met consumenten of alleen met ondernemers. Aan de hand van uw marktpositie maken wij uw algemene voorwaarden helder en juridisch up to date.

KLAVER & JANSSEN ADVOCATEN: VOOR AL UW JURIDISCHE UITDAGINGEN

Klaver & Janssen Advocaten in Alkmaar werkt voor en met ondernemers; onze advocaten zijn gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht en helpen u graag bij uw uitdagingen.

Neem contact op