Voor het starten van een procedure heb je in de meeste gevallen een dagvaarding nodig. Met een dagvaarding wordt de inzet van de zaak duidelijk gemaakt.

Om duidelijk te maken dat het ernst is, moet die eis door een deurwaarder bij de tegenpartij worden bezorgd, bij voorkeur in persoon.

Alleen een goed uitgebrachte dagvaarding wordt door de rechtbank aanvaard als startsein voor de procedure. Slechts in bijzondere gevallen mocht volstaan worden met een afgifte in een gesloten envelop in de brievenbus. Het doel van de wetgever bleef dat de dagvaarding bij voorkeur in persoon werd overhandigd.

Maar in dit tijdperk draait alles om afstand, bij voorkeur 1,5 m. Tevens dienen we onze kring van personen, de bubbel waarin we bewegen, zo klein mogelijk te houden.

Dat laatste gaat het niet lukken voor een deurwaarder die op professionele basis zijn dagvaardingen persoonlijk moet bezorgen.

De wetgever komt hem tegemoet. Via de Verzamelspoedwet Covid 19 is geregeld dat onder bijzondere gevallen nu ook gerekend wordt het besmettingsgevaar vanwege Covid 19. Dat is iets nieuws, want immers voor medio maart 2020 nauwelijks een probleem waar we rekening mee hielden.

De wet heeft terugwerkende kracht gekregen tot en met 16 maart 2020. Dat betekent dat de deurwaarders die al vanaf 16 maart afstand hielden, ook als dat juridisch-technisch niet wenselijk was, toch rechtsgeldige dagvaardingen hebben bezorgd.

Niettemin is al geprocedeerd over de vraag of de deurwaarder dezelfde richtlijnen zou kunnen volgen die ook pakketbezorgers van PostNL volgen.

In de toelichting bij de wet is echter al een dergelijke vergelijking gemaakt. Omdat de deurwaarder in de regel minder geliefd is dan de pakketbezorger wordt er een groter risico aanwezig geacht op spugen of het fysiek te lijf gaan, aldus de wetgever. Om die reden is de Hoge Raad (HR 19 juni 20, ECLI:NL:HR:2020:1088) van mening dat de deurwaarder de veilige weg mag bewandelen en zijn dagvaarding in een gesloten envelop kan achterlaten. Het persoonlijk contact mag hij dus structureel vermijden.

Voor meer informatie over procederen in Corona- tijd, mail ons.