Discriminatie door kledingvoorschriften

Op maatschappelijk niveau is discriminatie een moeilijk en (zeer) actueel onderwerp. Datzelfde geldt voor discriminatie op de werkvloer en uit twee recente zaken blijkt dat dit in de praktijk tot verschillende oordelen kan leiden.

In twee zaken (buitengriffier bij de rechtbank Rotterdam en receptioniste bij een beveiligingsbedrijf) was aan de orde of de werkgever kledingvoorschriften mocht hanteren als gevolg waarvan vrouwen geen hoofddoek mochten dragen. Beide werkgevers hadden een beleid gericht tegen het – kort gezegd- zichtbaar dragen van uitingen van religieuze of levensbeschouwelijke aard. In dergelijke zaken moet er worden getoetst of dit beleid objectief gerechtvaardigd wordt door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Grenzen aan kledingvoorschriften

In de zaak van de buitengriffier heeft het College van de Rechten van de Mens op 26 mei jl. de klacht van de vrouw gegrond verklaard. Naar het oordeel van het College was er sprake van een legitiem doel (onafhankelijkheid en onpartijdigheid  van de rechtspraak), maar het verbod was niet noodzakelijk; er is sprake van verboden onderscheid op basis van godsdienst.

In de zaak van het beveiligingsbedrijf heeft de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie op 31 mei jl. geconcludeerd (nog niet de uitspraak) dat er sprake was van een legitiem doel (neutraliteitsbeleid) en dat het verbod wél noodzakelijk was (en tevens passend/ geschikt), volgens de Advocaat-Generaal; een delicate kwestie. Uitspraak volgt.

Tegengestelde uitkomsten dus voor zaken waar -op het oog- veel overeenkomsten zijn. Zoals zo vaak in het recht zijn de omstandigheden van het geval van groot belang.

Overigens heeft de Rechtspraak aangegeven zich niet neer te leggen bij het oordeel (niet bindend) van het College van de Rechten van de Mens, zo blijkt uit de verklaring van 31 mei jl. De Rechtspraak houdt vast aan de neutraliteit van de kleding van de rechter en de griffier en dus vast aan het verbod op een hoofddoek (maar ook een kruisje, een keppeltje en ik vermoed ook de Kirpan).

Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.