– Aanvraag eigen faillissement: wel doen… niet doen… wat is het nu? –

Als het echt niet langer gaat moet een bestuurder van de BV aan zijn AvA voorstellen om het eigen faillissement aan te vragen.

Doorwerken in de BV terwijl je weet dat de leveranciers niet langer betaald kunnen worden, leidt tot wanbeleid. Wanbeleid leidt tot privé aansprakelijkheid van de bestuurder.  Dat is inmiddels allemaal vaste rechtspraak.

Een bestuurder pleegt wanbeleid als hij anders handelt dan een andere ’redelijk handelend bestuurder onder dezelfde omstandigheden’ zou hebben gehandeld, dat is de algemene norm.

Dat blijft toch wel vaag…  als je aan het stuur zit moet je ieder moment keuzes maken, naar links en rechts, in ieder geval vooruit.

Achteraf is makkelijk oordelen maar wanneer doe je het nu echt fout?

Kan je het oplossen door voorzichtiger te opereren? Dus een conservatief beleid te voeren ? In dit geval: door vrij vlot het faillissement van de eigen BV aan te vragen?

Dat dus ook niet. In een recente uitspraak van de Hoge Raad in het faillissement van een producent van zelfvliegende helikopters,  blijkt dat de bestuurder te hard van stapel is gelopen.

Hij had te vroeg het faillissement aangevraagd, ook al had hij daarvoor toestemming gehad van de AvA.

Na die toestemming bleek er wel degelijk enig financieel perspectief. Er was een Braziliaanse klant die alsnog zo’n heli wilde kopen voor € 225.000. Bovendien heeft de bestuurder, in strijd met de waarheid,  aan de rechtbank verklaard dat de lonen niet meer betaald konden worden, terwijl dat wel het geval was. Er was dus nog cash flow en ook zicht op toekomstige omzet.

Kortom, de bestuurder bleef hangen op het oorspronkelijke plan terwijl de situatie in positieve zin was veranderd. Zijn vluchtplan was achterhaald.  Hij had gewoon alsnog de AvA moeten informeren  over de positieve ontwikkelingen en moeten afzien van de faillissementsaanvraag.

Het perspectief voor de BV was gewoon beter geworden en dan moet je door.

Wat is de les: je moet als bestuurder afgewogen keuzes maken. Zorg dat de keuzes steeds onderbouwd worden- en leg dat vast. Informeer de AvA steeds tijdig en juist!