Onduidelijkheid voor opdrachtgevers en ZZP-ers

De oude VAR is in 2016 vervangen voor de wet DBA. Die wet stuitte maatschappelijk op veel kritiek en is formeel nog steeds van kracht, maar in de praktijk wordt die wet – enkele uitzonderingen daargelaten – niet gehandhaafd tot (in ieder geval) 1 oktober 2021. Daarbovenop heeft de Hoge Raad op 6 november 2020 uitspraak gedaan over de kwalificatie van de arbeidsverhouding die voor onzekerheid zorgt.

Het niet-handhaven vormt geen duurzame oplossing en er is in de praktijk behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. Met betrekking tot de DBA zijn de ogen gericht op de nieuwe regelgeving. Die is nog in de maak, maar voor de opdrachtgevers is sinds kort beschikbaar de online Webmodule.

De Webmodule

De gedachte is dat indien u als ondernemer/opdrachtgever een zzp’er/opdrachtnemer wilt inhuren u door het invullen van de Webmodule kunt controleren of dit is toegestaan. De Webmodule bevindt zich nog in de testfase en verschaft enkel duidelijkheid en nog geen zekerheid. Niettemin, het is een stap in de goede richting.

De Webmodule is feitelijk een online vragenlijst en kan vooralsnog alleen gebruikt worden als u zelf -dus zonder tussenkomst- een zpp’er wilt inhuren. Het invullen daarvan geschiedt anoniem en duurt ongeveer 45 minuten (en dat is best lang). De door u ingevulde antwoorden worden getoetst aan de huidige wetgeving en stand van de jurisprudentie. De Webmodule ziet dus niet op nieuwe criteria.

Na het invullen van de vragenlijst geeft de Webmodule een van de navolgende antwoorden:

  • De opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht.
  • Indicatie dienstbetrekking: er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
  • Geen oordeel mogelijk: op grond van de gegeven antwoorden is niet duidelijk of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking of van werken in dienstbetrekking.

U heeft als ondernemer belang bij het eerste antwoord. De overige antwoorden noodzaken het heroverwegen of aanpassen van de beoogde werkwijze met de zzp’er.

De toekomst

Het kabinet beoogt om na afronding van de testfase en na implementatie van de Webmodule om aan opdrachtgevers en zzp’ers op voorhand zekerheid  te geven over de kwalificatie van hun arbeidsverhouding in de vorm van een opdrachtgeversverklaring. Die verklaring geeft u de zekerheid dat u geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeft te betalen.

De achilleshiel van dit systeem (en dat geldt ook voor de modelovereenkomsten) is de situatie dat de antwoorden in de vragenlijst en de wijze waarop in de praktijk de werkzaamheden door de zzp’er worden verricht teveel uit elkaar lopen. Dit heeft tot gevolg dat u geen waarde meer kunt hechten aan de opdrachtgeversverklaring. Er is in die zin slechts zekerheid als de antwoorden naar waarheid worden ingevuld en er in de praktijk op die wijze wordt gewerkt. Lukt dat niet dan is het verstandig om de werkwijze aan te passen of het inhuren van de zzp’er te heroverwegen.

Het invullen van de Webmodule is niet verplicht. Feit is wel dat de regelgeving op afzienbare termijn gaat wijzigen. Indien uw onderneming afhankelijk is van de inzet van zzp’ers dan kan het voor u interessant zijn om de Webmodule in te vullen, zodat u een indicatie heeft of u op de goede weg bent.

Dus ja, u kunt in 2021 nog werken met zzp’ers. Indien zzp’ers voor uw onderneming een belangrijke rol spelen dan is het zeker verstandig niet te wachten tot de nieuwe regelgeving een feit is, maar om de ontwikkelingen te volgen zodat u daar tijdig op kunt inspringen.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.