Aansprakelijkheid van bestuurder van de vennootschap in prive, of niet?

Het lijkt logisch: kopen zonder geld kan niet en als je het wel doet, heb je een probleem. Tegelijkertijd is het in het zakelijk verkeer volstrekt normaal dat onroerend goed wordt aangekocht op basis van nog te verkrijgen financiering. Ook voor de directeur van de BV geldt dat hij namens de BV op deze manier rechtsgeldig onroerend goed kan kopen, ook als er geen euro op de bank staat en alles gefinancierd moet worden.
Toch worden de risico’s groter. Het is vaste rechtspraak dat kopen namens een lege BV privé aansprakelijkheid kan opleveren van de bestuurder als de BV niet betaalt.

Onroerend goed en financieringsvoorbehoud

Het kopen van onroerend goed namens de BV zonder financieringsvoorbehoud is in ieder geval de foute keuze. In een recente uitspraak van Het Hof Arnhem 3 mei 2016 is de bestuurder in privé aansprakelijk gesteld voor de schade van de verkoper. De bestuurder kon geen enkele goede reden geven, behalve zijn eigen vertrouwen dat het wel goed zou komen, waarom geen voorbehoud was gemaakt bij de aankoop van een bedrijfspand van bijna 14 mio. Euro.

Maar goed, je kan het oplossen met een financieringsvoorbehoud. Als bestuurder van de BV kunt u namens uw vennootschap de koop ontbinden als het geld niet rond komt. Maar is dat voldoende?

Dat het ook in die situatie oppassen blijft, blijkt uit een voorgaande uitspraak van de Hoge Raad. Daarin had een bestuurder van de vennootschap bedrijfsonroerend goed gekocht. Het was toen al duidelijk dat de BV geen geld had. Alles moest gefinancierd worden. Om die reden was een financieringsvoorbehoud opgenomen. De koop kon worden ontbonden als er twee gemotiveerde afwijzingen lagen van twee financiers.

De directeur deed een beroep op ontbinding en verwees in zijn eigen mail naar het feit dat maar liefst vijf banken de koop niet wilden financieren. Wat ontbrak was een tweetal schriftelijke afwijzingen van de banken zelf met hun motivering. Het Hof Arnhem vond dat dit een ernstig verwijt opleverde richting de bestuurder. Hij werd daarom in privé aansprakelijk gesteld voor de gehele schade  van verkoper.

De bescherming die de BV biedt werd dus doorbroken: de combinatie van het feit dat de BV geen geld had, de bestuurder ook niet heeft gezorgd dat er geld kwam en vervolgens ook niet op juiste wijze het financieringsvoorbehoud had ingeroepen, maakte dat het Hof een zwaar verwijt in privé maakte.

De bestuurder liet het hier niet bij zitten en legde de zaak voor aan de Hoge Raad. Die herhaalde het uitgangspunt dat de bestuurder alleen aansprakelijk kan zijn als hem een“persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt”. Voordat ze deze bestuurder laten bloeden, wil de Hoge Raad eerst uitgezocht hebben of dat in dit geval ook zo was. Mogelijk is er nog redding voor deze bestuurder.

Voor u als bestuurder is van belang te weten dat aansprakelijkheid van de bestuurder snel kan ontstaan. Als bestuurder van een bedrijf is een  besloten vennootschap bedoeld om de grootste risico’s in privé af te schermen. Dat kan dus eenvoudig doorbroken worden als er een simpele fout wordt gemaakt zoals met (het inroepen van) een financieringsvoorbehoud. Dit zijn aansprakelijkheden die de wet niet uitdrukkelijk vermeldt maar in de rechtspraak ontstaan.

Binnen het kantoor van Klaver Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het beoordelen van risico’s op het gebied  van contracten, bedrijven en aansprakelijkheid van bestuurders. Voor meer informatie, neem contact met ons op.