In de praktijk zien we vaak de discussie tussen de rechtsbijstandverzekeraar en de verzekerde  over het recht op vrije advocaatkeuze. Kort gezegd: moet de verzekerde genoegen nemen met de advocaat of jurist die zijn verzekeraar aanwijst of mag hij zelf kiezen? Dit speelt zowel bij ondernemers als particulieren.

Recent zijn er twee uitspraken gewezen door het Hof van Justitie waarin de kwestie weer wat duidelijker wordt. In 2013 was er door het Hof van Justitie al een stap gezet door te oordelen dat een rechtsbijstandsverzekeraar zijn verzekerde in iedere gerechtelijke procedure – ook wanneer bijstand door een advocaat niet wettelijk verplicht is – vrije advocaatkeuze moet bieden (HvJ EU 7 november 2013, ECLI:EU:C:2013:717).

In de twee laatste arresten heeft het hof geoordeeld dat ook in administratieve (voor)procedures (procedures waar geen uitspraak wordt gedaan door een rechter) de verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze. Het betrof een ontslagprocedure bij het UWV (HvJ EU 7 april 2016, ECLI:EU:C:2016:216) en een bezwaarprocedure bij een bestuursorgaan (HvJ EU 7 april 2016, ECLI:EU:C:2016:218).
Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.