U zult het opstellen (en mogelijk ook het deponeren) van de jaarrekening misschien overlaten aan uw boekhouder of accountant, maar het volgende is voor u van belang om te weten.

Het deponeren van de jaarrekening (van rechtspersonen) is aan een wettelijke termijn gebonden. Voor boekjaar 2015 geldt dat dit uiterlijk 13 maanden na het einde van het boekjaar moet zijn gebeurd. Vanaf boekjaar 2016 geldt een termijn van 12 maanden. Indien het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 2016 dan moet de deponering uiterlijk hebben plaatsgevonden op 31 december 2017. U heeft dus één maand korter de tijd. Vergeet tevens niet dat de jaarrekening moet worden gedeponeerd uiterlijk acht dagen nadat deze is vastgesteld.

Boekjaar 2016 kent (ingaande per 1 juli 2016) nog een wijziging. De jaarrekening van boekjaar 2016 moet digitaal worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt de jaarrekening dan niet meer op papier aanleveren. Zover is het nog niet; tot en met boekjaar 2015 kunt u op papier nog aan uw deponeringsverplichting voldoen.

Het tijdig (en op correcte wijze) deponeren is voor de bestuurder van de vennootschap niet in de laatste plaats van belang binnen het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid. Derhalve iets om goed bewust van te zijn.

Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.