Er zijn verschillende redenen te noemen waarom u afscheid zou willen nemen van uw werknemer. Bijvoorbeeld; bedrijfseconomische problemen, disfunctioneren of een onwerkbare situatie.

Er zijn vervolgens verschillende manieren om het ontslag uit te voeren. U kunt samen met uw werknemer beëindigen of juist de werknemer op staande voet ontslaan. In sommige gevallen kunt u opzeggen met toestemming van het UWV en in andere gevallen moet u juist weer ontbinden via de rechter. Het kiezen van het juiste deurtje is sinds 1 juli 2015 veel belangrijker geworden dan u misschien zou vermoeden.

Uw zaak wordt sinds 1 juli 2015 anders beoordeeld. Het personeelsdossier is van groter belang geworden, maar ook uw inspanningen op het gebied van scholing en de mogelijkheden omtrent herplaatsing wegen zwaarder mee. Bovendien is nog niet alles duidelijk (bijvoorbeeld de gevolgen van de voorwaardelijke ontbinding).

We weten inmiddels dat ontslagverzoeken meer dan voorheen door de rechter worden afgewezen. Uit het jaarverslag 2015 blijkt dat bij het UWV op dat punt daarentegen weinig verschil is te bemerken (48% verleend in 2015, 51% in 2014), maar er zijn ca. 20% minder ontslagaanvragen ingediend in 2015.

Het is er dus niet makkelijker op geworden. Als u de juiste keuze wilt maken, neem dan gerust contact met ons op.