Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met de invoering hiervan is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd; de zogenoemde cumulatiegrond.

Hiermee heeft de wetgever gezocht naar een oplossing voor de situatie waarbij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is, maar de rechter de arbeidsovereenkomst niet kan ontbinden, omdat geen sprake is van een voldragen ontslaggrond. Met de invoering van de cumulatiegrond kan de arbeidsovereenkomst alsnog ontbonden worden, indien sprake is van een cumulatie van meer bijna voldragen ontslaggronden.

Voor de invoering van de WWZ (1 juli 2015) was dat reeds mogelijk, maar werkgevers moesten het ca. vijf jaar zonder die mogelijkheid doen.

Als de rechter ontbindt op deze cumulatiegrond, kan hij een extra vergoeding aan de werknemer toe kennen; maximaal 50% van de transitievergoeding.

Eerste toewijzing

Na verschillende afwijzingen is er recent een uitspraak gewezen door de kantonrechter te Midden-Nederland waarin voor het eerst een arbeidsovereenkomst is ontbonden op de cumulatiegrond. De betreffende werknemer had al verschillende slechte functioneringsbeoordelingen gehad. Bovendien zorgden de gesprekken over het functioneren ervoor dat de arbeidsverhouding verslechterde. De rechter oordeelde echter dat beide gronden (disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding) niet voldragen waren.

De rechter oordeelde wel dat de arbeidsovereenkomst ontbonden kon worden op de cumulatiegrond. Er was namelijk sprake van één bijna voldragen ontslaggrond; de verstoorde arbeidsverhouding. Het feit dat de werknemer ook niet voldoende functioneerde heeft ervoor gezorgd dat de rechter op basis van de cumulatiegrond heeft ontbonden.

De rechter kende daarbij 1,5 transitievergoeding toe, omdat de werkgever steken had laten vallen in het verbetertraject waardoor het vertrouwen duurzaam geschaad is geraakt.

Met deze uitspraak in de hand is het voor werkgevers een stukje makkelijker om de gewenste ontbinding van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen. Let wel op dat hier een hoger prijskaartje aan kan hangen.

Heeft u te maken een dergelijke kwestie, neem gerust contact met ons op.