Minister Koolmees wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers een vast contract aan te bieden. Daarnaast wil de minister ook dat flexibel werk mogelijk blijft. De maatregelen om tot dit doel te komen zijn opgenomen in de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’. Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

In de Wet arbeidsmarkt in balans zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht opgenomen. We zetten de meest interessante wijzigingen en gevolgen voor u op een rijtje:

Proeftijd

De proeftijd wordt verruimd van twee naar maximaal vijf maanden als een meerjarig of vast contract wordt aangeboden. Een werkgever heeft zo langer de tijd om te kijken of de werknemer geschikt is voor het werk.

Ketenregeling

De periode waarna opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar drie jaar. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is minder snel aan de orde. Een werkgever zit daarom minder snel ‘vast’ aan een werknemer.

Ontslag

De arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden door de kantonrechter op basis van een combinatie van ontslaggronden. De zogenaamde ‘cumulatiegrond’. Onder het huidige ontslagrecht is dat niet mogelijk. Het zal middels deze cumulatiegrond voor een werkgever makkelijker zijn een werknemer te ontslaan. Hier tegenover staat dat de werknemer wel recht heeft op anderhalve transitievergoeding.

Transitievergoeding

De opbouw van de transitievergoeding zal worden verlaagd bij lange dienstverbanden. Gerekend zal worden met een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Het ontslaan van een oudere werknemer zal hiermee minder duur worden.

WW-premie

De WW-premie wordt afhankelijk van de contractvorm. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, dan zal de WW-premie lager zijn dan wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangeboden.

Toekomst

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Als het wetsvoorstel de Tweede- en vervolgens ook de Eerste kamer doorkomt, dan zullen de wijzigingen per 1 januari 2020 in werking treden. De ontwikkelingen omtrent deze wet volgen wij op de voet. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.