Als u zakelijk geld leent van de bank, wil de bank als pandhouder zekerheid terug. Meestal in de vorm van een pandrecht op uw bedrijfsmiddelen, voorraad en debiteuren. Dat is een normale gang van zaken.

Als u niet kunt betalen, mag de bank het pandrecht uitwinnen dat wil zeggen de verpande zaken verkopen. Maar als het gaat om pandrecht op de debiteuren, mag de bank uw debiteuren aanschrijven met het verzoek aan de bank te betalen. Dat noemen wij het openbaar maken van het pandrecht. Het openbaar maken, heeft als gevolg dat de bank als enige mag incasseren, u niet meer. De bank verrekent het met haar vordering op u.

Voor de opdrachtgever en debiteur kan het wel eens onduidelijk zijn. Wat mag de bank wel en niet?

Je wilt vermijden dat er twee keer betaald moet worden. Van de bank kan verlangd worden dat ze de onderliggende pandakte laat zien en het bewijs van registratie. Tevens kunt u een vrijwaring verlangen dat er niet nogmaals betaald hoeft te worden.

Maar hoe zit het nou precies? Als de debiteur bijvoorbeeld een schadeclaim heeft omdat het geleverde werk of product niet goed was? Staat de bank dan gelijk aan de oorspronkelijke leverancier of niet?

Wettelijk gezien niet. De pandhouder is vooral bevoegd te innen maar niet als eigenaar van de vordering maar als pandhouder. Een pandrecht is een beperkt recht en treft niet de volle eigendom van de vordering.

De bank moet echter wel aanvaarden dat er ook tegenclaims kunnen zijn. De Hoge Raad had al duidelijk gemaakt dat een tegenclaim van de debiteur, ook tegen de bank als pandhouder kan worden ingeroepen. Met andere woorden: als er een factuur openstaat voor geleverd werk  en het werk was niet goed, kan de debiteur de schadeclaim verrekenen of de betaling opschorten.

In een recente uitspraak van 9 december 2016 is de Hoge Raad nog verder gegaan. De bank mag niet alleen incasseren maar in dat kader ook het faillissement aanvragen van de betrokken debiteur alsof de bank schuldeiser is.

De Hoge Raad is van mening dat de incassobevoegdheid meebrengt dat aan de bank als pandhouder alle incassomiddelen toekomen die de schuldeiser oorspronkelijk ook had. Dat is nogal wat: de bank staat dus gelijk aan de schuldeiser als het gaat om het afdwingen van de betaling.  Hiermee komen banken als pandhouder weer een stap dichterbij uw debiteur en verliest de pandgever verder terrein.

Binnen het kantoor van Klaver Advocaten zijn wij gespecialiseerd in het beoordelen van risico’s op het gebied van zekerheden, pandrecht, incasso en faillissement. Voor meer informatie, neem contact met ons op.