Heeft u weleens te maken gehad met een turboliquidatie van de onderneming van een debiteur? Door middel van een turboliquidatie wordt de betreffende onderneming ontbonden en houdt daarmee op te bestaan. Het bestuur van deze onderneming kan hiertoe overgaan als er geen baten meer zijn, maar nog wel schulden. Het gevolg is dat de rechtspersoon verdwijnt, zonder dat de schuldeisers hiervan op de hoogte worden gesteld. U vist als schuldeiser met betrekking tot het innen van uw vordering achter het net.

Minister Dekker (Rechtsbescherming) wil dat uw positie als schuldeiser bij een turboliquidatie meer wordt beschermd. Wat zijn de voorgenomen maatregelen?

Maatregelen turboliquidatie

Het bestuur van een onderneming moet meer verantwoording afleggen en transparanter zijn bij een turboliquidatie:

  1. Het bestuur wordt verplicht om een slotbalans op te stellen en te deponeren, inclusief een bestuursverklaring waarom baten ontbreken. Indien van toepassing wordt ook een slotuitdelingslijst gedeponeerd. Deze stukken worden gedeponeerd bij het handelsregister.
  2. Het bestuur moet zorg dragen voor een algemene bekendmaking van de turboliquidatie. Hierbij dient bekend te worden gemaakt dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister.
  3. De jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren dienen in beginsel openbaar te worden gemaakt vóórdat de onderneming uit het handelsregister wordt geschreven.

Gevolgen

Minister Dekker meent dat de schuldeisers van de geliquideerde onderneming door deze maatregelen beter beschermd zijn dan onder de huidige regeling. Zij kunnen kennisnemen van een turboliquidatie en de beschikking krijgen over meer en actuele informatie. Een schuldeiser kan uit deze informatie vervolgens afleiden of er nog baten aanwezig waren en hoe het financiële verloop is geweest.

Schuldeisers, onderneem actie

Indien blijkt dat er bijvoorbeeld nog baten aanwezig waren, kunnen schuldeisers de afweging maken of zij maatregelen willen treffen. De schuldeiser kan verzet aantekenen tegen de turboliquidatie en om heropening verzoeken bij de rechtbank, de schuldeiser kan het ontbindingsbesluit aanvechten of het bestuur van de ontbonden rechtspersoon aansprakelijk stellen. Dit alles om de vordering alsnog betaald te krijgen.

De verwachting is dat Minister Dekker in de loop van 2020 met een voorontwerp voor wetswijziging komt.

Heeft u vragen over, of heeft u te maken met een turboliquidatie, neem dan gerust contact met ons op.