Het Bedenkrecht bij de vaststellingsovereenkomst.

Sinds 1 juli 2015 heeft uw werknemer het recht om binnen 14 dagen terug te komen op een vaststellingsovereenkomst waar de arbeidsovereenkomst mee is beëindigd. Dit wordt het Bedenkrecht genoemd. Het gevolg van het inroepen van dit Bedenkrecht is dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen nog steeds bestaat inclusief alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Wanneer start de termijn van het Bedenkrecht?

De wet zegt dat de werknemer gebruik kan maken van het Bedenkrecht binnen veertien dagen na de datum waarop de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen.

In de praktijk zit er doorgaans tijd tussen het bevestigen (vaak door de advocaat) dat de tekst van de vaststellingsovereenkomst akkoord is (er is dan in juridische zin overeenstemming) en de daadwerkelijke ondertekening (door de werknemer) van de schriftelijke overeenkomst. Niet zelden wordt er in de praktijk getreuzeld en gerekt met de ondertekening. Er zijn dus twee tijdstippen; het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt en het moment dat er is getekend. Wanneer gaat de termijn lopen?

De Kantonrechter te Rotterdam heeft op 10 februari 2016 geoordeeld dat de termijn gaat lopen vanaf de ‘ondertekening door de werknemer’ en dus niet vanaf de mondelinge of per mail verzonden bevestiging van de overeenstemming.

De Kantonrechter te Leiden heeft op 1 juni 2016 een praktische inslag gekozen voor dit vraagstuk. De Kantonrechter stelt dat de termijn is gaan lopen vanaf het moment dat de overeenstemming is bereikt en dus niet vanaf het moment van ondertekening. De Kantonrechter overweegt daarbij dat de reden die in de wet aan de schriftelijkheidsvereiste is gesteld, is om te voorkomen dat de werknemer overhaast, zonder advies in te winnen instemt met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Indien de werknemer wordt bijgestaan door een deskundige en geacht mag worden de consequenties van zijn beslissing om in te stemmen voldoende te overzien, is er geen reden aan te nemen dat de bedenktermijn pas gaat lopen vanaf het moment van de formele ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

De insteek van de Leidse Kantonrechter is meer van deze (digitale) tijd, sluit beter aan op het contractenrecht en is voor de praktijk beter werkbaar. Het is echter wachten op meer uitspraken, bij voorkeur van het Gerechtshof. Tot die tijd is het verstandig om aan te dringen op een snelle ondertekening.

Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.