Na twee jaar ziekte kunt u een werknemer ontslaan. Echter, ook in dat geval bent u transitievergoeding verschuldigd. Dat is niet redelijk en ook opgemerkt door de wetgever. De wet wordt gewijzigd: voor alle ontslagen vanaf 1 juli 2015 mag u rekenen op compensatie door het UWV.

Transitievergoeding aan langdurig zieke werknemer

Als u het loon van een langdurig zieke werknemer twee jaar lang hebt doorbetaald, kunt u overgaan tot ontslag. In de meeste gevallen heeft u voor deze werknemer al een vervanger gevonden. Daarnaast bestaat het risico dat de re-integratieverplichtingen herleven als de langdurig zieke werknemer herstelt. Het gevolg zou zijn dat u zowel kosten maakt voor de nieuwe werknemer, als voor de langdurig zieke werknemer.

Ontslag van de langdurig zieke werknemer biedt in dat geval meer duidelijkheid. U bent deze werknemer dan wel een transitievergoeding verschuldigd- anders dan voor de WWZ. De werknemer is namelijk minimaal twee jaar in dienst geweest. Dit voelt als een dubbele last; als werkgever heeft u het loon al twee jaar doorbetaald. De beëindiging wegens ziekte is een toegestane wettelijke grond. De extra financiële last voor de werkgever lijkt hier niet gerechtvaardigd.

Compensatie aan werkgever

In de politiek zijn deze zorgen niet onopgemerkt gebleven. Er lijkt een oplossing te zijn. Er is op het moment een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer dat werkgevers met bovenstaande problematiek tegemoet probeert te komen. Het wetsvoorstel houdt in dat het UWV de transitievergoeding zal terugbetalen aan werkgevers die de transitievergoeding al hebben betaald of nog zullen betalen aan werknemers die wegens langdurige ziekte zijn ontslagen.

Het wetsvoorstel zal naar huidige verwachting worden ingevoerd per 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Als u dus een werknemer na 1 juli 2015 heeft ontslagen, of indien u van plan bent een werknemer te ontslaan wegens langdurige ziekte, weet dat u naar verwachting per 1 april 2020 de transitievergoeding vergoed kan krijgen door het UWV.

Wilt u meer weten over ontslag en transitievergoeding? Neem contact met ons op.