Eerder schreven wij dat er een wetsvoorstel aanhangig is dat er -kort gezegd- toe zou leiden dat u als werkgever gecompenseerd wordt door het UWV indien u als onderdeel van het ontslag van uw langdurig zieke werknemer aan hem/haar een transitievergoeding betaalt. Er is nieuws op dat front.

Het kan soms snel gaan in de politiek; het wetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en vervolgens ook door de Eerste Kamer. De wet treedt in werking per 1 april 2020 en heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. U heeft vanaf 1 april 2010 zes maanden de tijd om ‘oude gevallen’ voor te leggen aan het UWV.

Daarmee is de voornaamste aanleiding voor de slapende dienstverbanden weggenomen. U mag die in overeenstemming met de werknemer middels een vaststellingsovereenkomst beëindigen, maar om er zeker van te zijn dat u goed voorsorteert om de compensatie van het UWV te ontvangen, is de juiste wijze van vastleggen van belang (gebruik geen standaardmodel!). Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Het loont om niet te wachten tot 1 april 2020. U wordt namelijk niet gecompenseerd voor het deel van de transitievergoeding dat is aangegroeid gedurende het slapend houden van het dienstverband. De vergoeding van het UWV is dan lager dan de transitievergoeding.

Tevens loont het om te inventariseren aan welke arbeidsongeschikte werknemers u in het verleden reeds een transitievergoeding heeft betaald. Ook die zaken komen immers mogelijk voor vergoeding in aanmerking. Wij adviseren u om nu het dossier op orde te brengen en niet te wachten tot 1 april 2020.

Wilt u meer weten over ontslag en transitievergoeding? Neem contact met ons op.