Als ondernemer moet je de boekhouding bijhouden. Als de onderneming in een besloten vennootschap wordt gedreven natuurlijk ook.

Maar de vraag is: van wie is de boekhouding?

De Hoge Raad heeft recent nog eens duidelijk gemaakt dat de boekhouding toebehoort aan de vennootschap. Dus niet aan de aandeelhouders of bestuurders.

In de praktijk levert dat nog al eens discussie op.

Een aftredend bestuurder of aandeelhouder moet achteraf wel eens vragen beantwoorden. In dat geval wil je graag terugzoeken in de boekhouding.

Het probleem is: daar heb je geen recht op. De boekhouding is van de vennootschap en de opvolgend aandeelhouders of bestuurders hoeven deze dus niet af te staan.

Om dezelfde reden hoeft de administratie ook niet formeel te worden overgedragen bij een wisseling van aandeelhouders of bestuurders. Die boekhouding hoort gewoon bij de BV.

Kortom: als vertrekkend aandeelhouder of bestuurder is het verstandig af te spreken dat je een back-up krijgt van de boekhouding over de periode van jouw aandeelhouderschap of bestuurderschap. Als alternatief is het verstandig bij overdracht schriftelijk af te spreken dat je op eerste verzoek alsnog inzage krijgt als het nodig is. Een kwestie van vooruitkijken en problemen vermijden.

Voor vragen over boekhouding en aansprakelijkheid: mail ons.