Werkgevers hebben recht op een vergoeding bij ontslag op staande voet

Stel u ontslaat uw werknemer op staande voet. U heeft dan kort gezegd recht op betaling van een vergoeding van uw werknemer die gelijk is aan het loon over de opzegtermijn die u normaliter in acht zou moeten nemen. Deze vergoeding kan op verzoek worden vastgesteld door de kantonrechter. U kunt deze vergoeding desgewenst verrekenen met het restant aan loon, vakantiegeld en niet-genoten vakantiedagen (de eindafrekening)  of gebruiken ter dekking van kosten (bijvoorbeeld voor een tijdelijke kracht die het werk overneemt).

Rekenvoorbeeld; stel de werknemer is 7 jaar in dienst en verdient maandelijks € 2.500,- per maand excl. 8% vakantietoeslag (€ 200,=). Indien u op 30 september 2017 het ontslag op staande voet aanzegt, dan heeft u recht op het loon (€ 2.500 + € 200) over de periode 1 oktober tot en met 30 november 2017 (2 maanden opzegtermijn), in totaal € 5.400,=.

Let op de korte vervaltermijn.

De werknemer heeft onder de WWZ twee maanden de tijd om of het ontslag op staande voet te vernietigen of om een billijke vergoeding te verzoeken via de kantonrechter. We noemen dit een vervaltermijn; indien de werknemer te laat is, dan vervallen zijn/haar rechten. In de praktijk wordt er na het gegeven ontslag van de werkgeverszijde vaak gewacht of de werknemer binnen die twee maanden opkomt tegen het ontslag op staande voet. Indien de werknemer het er bij laat zitten, dan is de zaak voor veel werkgevers afgedaan. Indien de werknemer het er niet bij laat zitten (om zijn/haar WW-rechten veilig te stellen zal de werknemer in veel gevallen wel moeten), dan is het aan de werkgever om op haar beurt een verweerschrift en eventueel een zelfstandig verzoek in te dienen.

Uit recente jurisprudentie blijkt dat veel werkgevers geen aandacht hebben voor een vervaltermijn waar zij zelf rekening mee dienen te houden, namelijk die van de hierboven beschreven gefixeerde schadevergoeding. Ook die vervaltermijn is twee maanden.

Na twee maanden is uw recht op een vergoeding vervallen.

Als de werknemer wacht tot de laatste dag(en) van de twee maanden met het indienen van zijn/haar verzoekschrift, dan heeft u geen of nauwelijks tijd om te handelen. U moet immers ook binnen  twee maanden uw verzoek voor de gefixeerde schadevergoeding indienen bij de kantonrechter. Verschillende werkgevers zijn hier al de dupe van geworden, waardoor zij geen aanspraak meer konden maken op de gefixeerde schadevergoeding. Dat is natuurlijk zonde. Het is derhalve van belang dat deze termijn goed wordt bewaakt en dat er tijdig wordt gehandeld om geen rechten te verspelen.

Wij kunnen u van A tot Z begeleiden bij het ontslagtraject. Indien u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Bezoek eens de website van Klaver Advocaten.