Onlangs heeft de Tweede Kamer de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De verwachting is dat het aantal faillissementen na invoering van deze wet wordt teruggedrongen. Juist in tijden van de Corona-crisis biedt deze wet uitkomst.

Wetsvoorstel

De WHOA maakt mogelijk dat bedrijven in financiële moeilijkheden makkelijker kunnen herstructureren. De wet regelt namelijk dat bedrijven bindende afspraken (een akkoord) kunnen maken met hun schuldeisers, zodat een faillissement kan worden voorkomen. Hiervoor is nodig dat een meerderheid van de schuldeisers instemt met het akkoord. Deze afspraken kunnen door de rechter vervolgens worden bekrachtigd, waarmee het akkoord verbindend wordt tegenover álle schuldeisers (dwangakkoord).

Huidige situatie

In de huidige situatie dienen álle schuldeisers in te stemmen voordat de rechter een dergelijk akkoord kan opleggen. De praktijk leert dat dit nagenoeg onmogelijk is. Er is namelijk maar één dwarsliggende schuldeiser nodig die een akkoord kan dwarsbomen.

Welke gevallen

De WHOA biedt uitkomst aan bedrijven die vanwege een te zware schuldenlast insolvent dreigen te raken, maar beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog wel levensvatbaar zijn.

Inwerkingtreding?

De totstandkoming van de wet heeft een lange aanloop gehad, maar door de Corona-crisis staat de wet hoog op de politieke agenda. De wet treedt in werking zodra de Eerste Kamer de wet ook heeft aangenomen. We houden u van de ontwikkelingen hieromtrent op de hoogte.

Verkeert uw bedrijf in financiële moeilijkheden? Neem gerust contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken.