Hoge boetes voor webwinkels

In oktober 2016 kregen 5 webwinkels een boete opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De boetes varieerden van € 50.000 – € 220.000,-. Reden voor de boetes? De webwinkels waren onduidelijk over de regels van annuleren van bestellingen. Onduidelijk was bijvoorbeeld of consumenten recht hadden op terugbetaling van het aankoopbedrag, de bezorgkosten en retourkosten. De boetes die de ACM kan opleggen zijn dit jaar fors verhoogd. De hoogte van de boete is afhankelijk van het soort overtreding en is maximaal € 900.000,- of, indien dat hoger is, een bepaald promillage van de totale jaaromzet. De boete kan dus flink oplopen.

Strenge regels voor webwinkels

In 2014 is de Europese richtlijn consumentenrecht opgenomen in de Nederlandse wet. De wet is, ter bescherming van de consument, streng voor winkels bij koop op afstand, d.w.z. het online kopen van producten. De wet houdt een groot aantal verplichtingen voor webwinkels in. Veel van de regels zien op het duidelijk informeren van de consument omtrent zijn rechten en plichten bij de bestelling van een product.  Zo geeft één wetsartikel (art. 6:230m BW) al 20 verschillende onderwerpen waarover de winkel de consument moet informeren. De webwinkel moet de consument o.a. informeren over de totale prijs, de wijze van betaling en levering, de voorwaarden voor ontbinding van de koop, voor wiens rekening de retourkosten komen en zij moet de mededeling doen dat het product moet beantwoorden aan de overeenkomst. De wet geeft zelfs een modelformulier voor ontbinding (annuleren) die gebruikt kan worden door de webwinkel.

Bestuurders in privé aansprakelijk voor boete

De ACM onderzoekt of webwinkels aan het consumentenrecht voldoen. Bij overtreding kan ze een forse boete opleggen. De ACM heeft geen plicht om de webwinkel te waarschuwen en nog een kans te geven tot herstel. Het is dus van belang voor webwinkels dat zij op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en die strikt naleven. In beginsel zijn de boetes voor de webwinkel zelf, dus voor de onderneming (doorgaans de BV), tenzij het een eenmanszaak betreft. Het is echter mogelijk dat de bestuurder, die feitelijk leidinggevende is van de webwinkel, hoofdelijk aansprakelijk is voor (een deel van) de boete. Dit gebeurde 2 leidinggevenden van een webwinkel in september van dit jaar. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat ACM de boete ook op de leidinggevende in privé kan verhalen. Zij kunnen zich dan niet verschuilen achter de BV. Des te meer reden dus om de regelgeving goed na te leven.

Conclusie

Het is van belang voor webwinkels en hun bestuurders om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Niet alleen om geschillen met consumenten te voorkomen, maar ook om hoge boetes van de ACM te voorkomen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Veel webwinkels zijn zich waarschijnlijk niet bewust zijn van de grote hoeveelheid plichten die zij hebben ten opzichte van consumenten en/of niet weten op welke wijze ze aan deze plichten kunnen voldoen. Wij kunnen u daarmee helpen. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.