Compensatie voor betaalde transitievergoeding

Door de continue stroom aan corona berichten zouden we bijna vergeten dat werkgevers vanaf 1 april j.l. de aanvraag kunnen indienen bij het UWV voor de compensatie van de transitievergoeding. Het gaat om de transitievergoeding die betaald is aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dat betrof in veel gevallen de ‘slapende dienstverbanden’ die in de periode na 1 juli 2015 zijn beëindigd met een piek in de laatste twee maanden van 2019.

Beoordelingsduur van uw verzoek

Het loont om snel de aanvraag in te dienen omdat het UWV lang de tijd mag (en zal) nemen voor de beoordeling, maar liefst 26 weken. Daarna mag het UWV nog zes weken uittrekken voor de betaling. Dat kan dus even duren (totaal max 32 weken). Maak dus tijd vrij om de aanvraag in te dienen, want met langer wachten bereikt u slechts dat u later de vergoeding ontvangt.

Indien u een werknemer in dienst heeft en de periode van 104 weken ziekte na 1 april 2o2o eindigt (of reeds is geëindigd), dan beoordeelt het UWV de aanvraag binnen 8 weken. Betaling moet ook dan binnen zes weken worden gedaan. In dat geval kunt u dus veel sneller de compensatie tegemoet zien (totaal binnen max 14 weken).

Appeltje voor de dorst

Het zijn voor werkgevers vreemde tijden. De kans is groot dat uw onderneming in negatieve zin wordt geraakt door het Corona virus en de liquiditeitspositie uw aandacht vraagt of zelfs zorgwekkend is. U kunt alle liquiditeit waarschijnlijk dus goed gebruiken en het kan om flinke bedragen gaan.

Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.