In een eerder blog schreven wij al over het slapend dienstverband. De Hoge Raad heeft inmiddels duidelijkheid gegeven hoe een werkgever met een dergelijk dienstverband dient om te gaan. Op de werkgever rust de plicht om op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapend dienstverband’ te beëindigen. In de regel wordt een beëindigingsovereenkomst gesloten. De werkgever dient daarbij in principe een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer te betalen. De werkgever kan per 1 april 2020 compensatie krijgen van het UWV voor deze betaalde transitievergoeding.

De vraag die menig werkgever bezighoudt, is hoe het UWV deze compensatie berekent. Minister Koolmees heeft daar op 13 december 2019 meer duidelijkheid over gegeven.

Wettelijke transitievergoeding

De compensatie is niet hoger dan de wettelijk verschuldigde en door de werkgever betaalde transitievergoeding. Let dus op: als u een hogere vergoeding betaald aan de werknemer, dan waar hij wettelijk recht op heeft, krijgt u het meerdere niet gecompenseerd.

Berekenen tot 104 weken ziekte

De compensatie is maximaal de opgebouwde transitievergoeding vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer 104 weken ziek is. De Hoge Raad heeft bepaald dat de werknemer hier in beginsel ook maximaal recht op heeft. Let dus op: hou bij de berekening van de transitievergoeding de datum van 104 weken ziekte aan (en niet de contractuele einddatum van het dienstverband, die veel later kan liggen).

Géén loonkostenmaximum

Aanvankelijk was bepaald dat de compensatie niet hoger zou zijn dan de loonkosten die zijn gemaakt tijdens de 104 weken ziekte. Minister Koolmees geeft aan dat dit maximum per 1 april 2020 niet wordt gehandhaafd.

Oude en nieuwe berekening transitievergoeding

Hou goed rekening met de ‘oude’ en ‘nieuwe’ berekening van de transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding verandert per 1 januari 2020. Indien een overeenkomst is gesloten na 1 januari 2020 en de oude/hogere transitievergoeding is aan werknemer betaald (omdat de datum van 104 weken ziekte voor 1 januari 2020 lag waardoor de oude berekening van toepassing was), dan berekent het UWV de compensatie aan de hand van de nieuwe/lagere berekening. Het is dus ten zeerste aan te raden om het slapend dienstverband van een werknemer nog in 2019 af te wikkelen.

Heeft u te maken met een slapend dienstverband, neem gerust contact met ons op.